ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


Βιογραφικό (Ελληνικά)

Ανδρέας Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΠΑΙΤΕ, Παπαναστασίου 13, 54639 Θεσσαλονίκη

τηλ: +30 2310 833708, +30 2310 843785

email: aoikonomou@aspete.gr, anoiko@gmail.com

Homepage: https://oiko.wordpress.com

http://users.aspete.gr/anoiko

Εκπαίδευση

 • 1978: Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ
 • 1981: DEA στα Καθαρά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie –Paris VI- France
 • 1982: DEA στη Διδακτική των Επιστημών, εξειδίκευση στη Διδακτική των Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Paris VII, France
 • 1987: Πτυχίο Παιδαγωγικής-Φιλοσοφίας-Ψυχολογίας, εξειδίκευση στην Ψυχολογία, Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
 • 1993: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
 • 2010: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ψυχολογία
 • Διδακτική των Μαθηματικών
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική

Διδακτικά Ενδιαφέροντα

 • Μαθηματικά (ΤΕΙΘ και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 1985 – 1995)
 • Ψυχολογία  (ΣΕΛΕΤΕ: 1989-2002 και ΑΣΠΑΙΤΕ: 2002 – σήμερα)
 • Διδακτική Μαθηματικών (ΠΕΚ και Σεμινάρια, 1985 – )
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕΠΙΣ και Σεμινάρια, 2005 – )

———————————————————————————————–

Βιογραφικό (Αγγλικά)

Andreas Oikonomou, Assistant Professor, Department of Pedagogicy, School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE)

ASPETE, Papanastasiou 13, 54639 Thessaloniki, GR

Tel.: +30 2310 833708, +30 2310 843785

email: aoikonomou@aspete.gr, anoiko@gmail.com

Homepage: https://oiko.wordpress.com

http://users.aspete.gr/anoiko

Education

 • 1978: B.Sc. in Mathematics, Dept. of Mathematics, Aristotle Univ. of Thessaloniki, GR
 • 1981: DEA in Pure Mathematics, Dept. of Mathematics, Univ. of Pierre et Marie Curie –Paris VI- France
 • 1982: DEA in Didactic of Sciences (Mathematics), Dept. of Didactic of Disciplines (sp. Didactic of Mathematics), Univ. of Paris VII- France
 • 1987: B.Sc. in Psychology, Dept. of Philosophy-Pedagogy-Psychology, Aristotle Univ. of Thessaloniki, GR
 • 1993: M.Sc. in Psychology, Dept. of Psychology, Aristotle Univ. of Thessaloniki, GR
 • 2010: PhD in Pedagogy, Dept. of Early Childhood Education, Aristotle Univ. of Thessaloniki, GR

Research –Interests

 • Psychology
 • Didactic of Mathematics
 • Teachers Education
 • Adult Education

Teaching Interests

 • Mathematics (TEI OF THESSALONIKI, 1985 – 1995)
 • Psychology  (SELETE – ASPAITE, 1989 – )
 • Didactic of Mathematics (PEK and Seminars, 1985 – )
 • Adult Education (EKEPIS and Seminars, 2005 – )

———————————————————————————————–

Selected Publications

Οικονόμου, Α., Φωτίου, Ν., Παραστατίδης, Κ. & Καλτσάς, Κ. (2018).  Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο. Κατερίνη: mysep. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.mysep.gr/?page_id=30414, πρόσβαση 11-01-2019. ISBN: 978-618-00-0344-4

Καϊμάρα, Π., Δεληγιάννης, Ι., Παπαδοπούλου, Α. Οικονόμου, Α., & Φωκίδης, Ε. (2018). Smart Education: Τα ψηφιακά παιχνίδια ως κίνητρο για μάθηση. Στο Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου, Α. Παναγιωτίδου & Α. Γεωργιάδου (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής – Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης (σελίδες 387-393). Δράμα:  Εκπαιδευτικός Κύκλος. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  http://www.educircle.gr/synedrio/images/praktika%20iecat%202018.pdf, πρόσβαση 11-01-2019. ISBN: 978-618-83652-9-2

Οικονόμου, Α., Περιστέρη, Α. & Σιδηροπούλου, Α. (2018). Επισιτιστική Ασφάλεια και Μάθηση. Στο Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου, Α. Παναγιωτίδου & Α. Γεωργιάδου (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής – Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης (σελίδες 33-38). Δράμα:  Εκπαιδευτικός Κύκλος. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  http://www.educircle.gr/synedrio/images/praktika%20iecat%202018.pdf, πρόσβαση 11-01-2019. ISBN: 978-618-83652-9-2

Γουγουλάκης, Π., Κεδράκα, Κ., Οικονόμου, Α. & Αναστασιάδης, Π. (2018). Η διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: αναστοχαστική και βιωματική προσέγγιση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Στο Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου, Α. Παναγιωτίδου & Α. Γεωργιάδου (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής – Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης (σελίδες 658-678). Δράμα:  Εκπαιδευτικός Κύκλος. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  http://www.educircle.gr/synedrio/images/praktika%20iecat%202018.pdf, πρόσβαση 11-01-2019. ISBN: 978-618-83652-9-2

Καϊμάρα, Π., Σδρόλια, Μ., Κοκκινομηλιώτη, Ε., Δεληγιάννης, Ι., Αγγελάκος, Κ., & Οικονόμου, Α. (2018). Αναπτύσσοντας ένα διαδραστικό πολυαισθητηριακό σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας και παιχνιδικό σενάριο για την παρουσίαση ιστορικού περιεχομένου σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Πρακτικά του Διεπιστημονικού Συνεδρίου Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου – Δεοντολογίας, Πολιτισμού, σσ. 484-497. Κέρκυρα: 28 και 29 Απριλίου 2017.

Καϊμάρα, Π., Δεληγιάννης, Ι., Οικονόμου, Α. & Αγγελάκος, Κ. (2018). Διαδραστικά πολυμέσα και ψηφιακά παιχνίδια στο πλευρό της συνεκπαίδευσης. Πρακτικά του Διεπιστημονικού Συνεδρίου Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου – Δεοντολογίας, Πολιτισμού, σσ. 310-322. Κέρκυρα: 28 και 29 Απριλίου 2017.

Mikiki, F., Katartzi, E., & Oikonomou, A. (2017). Investigating sustainable mobility
practices within physically active students, 8th International Congress for Transportation Research in Greece, Thessaloniki, 28-29th September.

Μπούτσκου, Ε. & Οικονόμου, Α. (2017). Ιστορίες Ζωής και Συμβουλευτική. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, Ειδικό τεύχος 109-110, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η Επαγγελματική Αγωγή στην Ελλάδα και τον κόσμο, 27-38. Αθήνα, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2016, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Οικονόμου, Α., Κλειδαρά, Χ. & Πασιά, Α. (2017). Ο Χάρτης Ζωής στην Επαγγελματική Συμβουλευτική. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, Ειδικό τεύχος 109-110, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η Επαγγελματική Αγωγή στην Ελλάδα και τον κόσμο, 114-127. Αθήνα, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2016, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Τσαπουρνάς, Κ., Οικονόμου, Α. & Ανέστη, Α. (2017γ). Σύσταση και λειτουργία “μητρώου εθελοντών εμπειρογνωμόνων”, στο πλαίσιο υποστήριξης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – καλές πρακτικές από το 12ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, Ειδικό τεύχος 109-110, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η Επαγγελματική Αγωγή στην Ελλάδα και τον κόσμο, 262-263. Αθήνα, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2016, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Βλάχος, Γ. & Οικονόμου, Α. (2017). Συμβουλευτικές παρεμβάσεις για την ομαλή ένταξη των μαθητών που προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, Ειδικό τεύχος 109-110, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η Επαγγελματική Αγωγή στην Ελλάδα και τον κόσμο, 397-407. Αθήνα, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2016, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Γραμματικοπούλου, Μ.Γ., Θεοδωρίδης, Ξ., Χουρδάκης, Μ., Οικονόμου, Α., Τυροδήμος, Η. & Δαρδαβέσης, Θ. (2017ε). Επισιτιστική Ανασφάλεια στην Παιδική Ηλικία: αίτια, επιπολασμός, επιπτώσεις και συστάσεις. Παιδιατρική, 80(3), 186-199.

Mikiki, F., Oikonomou, A., & Papaioannou, P. (2016). The use of awareness raising
videos in campaigning sustainable mobility. Αναρτημένη εργασία στην 20th European Conference on Mobility management, 1-3 June 2016, Athens, Greece.

Οικονόμου, Α. & Γουγουλάκης, Π. (2016). Παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των πανεπιστημιακών δασκάλων. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, 7, 74-90.

Οικονόμου, Α. (2016). 1991-2016: 25 χρόνια προσωπικών αναζητήσεων στην Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Στο Κατερίνα Κεδράκα (Επιμ.) Πρακτικά του Συμποσίου «Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita?», σελ. 177-190. Αλεξανδρούπολη 9-11 Σεπτεμβρίου 2016.

Μαλαματάρη, Μ. & Οικονόμου, Α. (2016). Εκ του μηδενός. Εκπ@ιδευτικός Κύκλος, 4(2), 61-77.

Mikiki, F., Papaioannou, P., & Oikonomou, A. (2015). Travel Behaviour Change via Social Marketing interventions, 7th International Congress for Transportation Research in Greece, Thessaloniki, 5-6th November.

Δεβετζίδης, Α. & Οικονόμου, Α. (2015). Επιχειρώ αλληλέγγυα: Ένα ομαδοσυνεργατικό εργαστήρι γνωριμίας με την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής, «Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη», σσ. 36-40. Δράμα, 27-29 Νοεμβρίου 2015.

Μίκικη, Φ. & Οικονόμου, Α. (2015). Παρέμβαση για την αλλαγή στάσεων με στόχο τη βιώσιμη αστική κινητικότητα ενηλίκων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ. Βόλος 8-10  Μαΐου 2015. Κείμενο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://bit.ly/2taRqpz, προσπέλαση 14-07-2017.

Μίκικη, Φ. & Οικονόμου, Α. (2015). Οδική Ασφάλεια Σχολικών Μετακινήσεων. Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής, «Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη», (σσ. 193-200). Δράμα, 27-29 Νοεμβρίου 2015.

Γουγουλάκης, Π. & Οικονόμου, Α. (2014). Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», 2(1), 9-48.

Γεωργιάδης, Μ. & Οικονόμου, Α. (2013). Η σχέση της θεωρίας και της πράξης στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός Κύκλος 2, 1(2), 81-92.

Marušić, M. & Οικονόμου, Α. (2013). Για ποιους λόγους επιλέγουν τις σπουδές και την εργασία τους οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών; Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 100.

Marušić Milica & Oikonomou Andreas (2013). Value hierarchy of future subject teachers in Serbia in the context of Schwartz Theory. Зборник Института за педагошка истраживања, 45(2), 241–259.

Οικονόμου, Α. (2012). Η συμβολή της φυσικής κληρονομιάς στην ανάπτυξη ενός τόπου. Πρακτικά 2ου Συνέδριου με θέμα «Τοπική κληρονομιά και ανάπτυξη» που διοργάνωσε στη Δράμα το «Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας», 10-12 Δεκεμβρίου 2010.

Γεωργιάδης Μιχάλης, Οικονόμου, Α. & Μενεξές Γεώργιος (2012). Οι αντιλήψεις των σπουδαστών του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το πρόγραμμα σπουδών τους. Πρακτικά του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου του ΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με θέμα «Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ. Καινοτομικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης». Αθήνα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 16 και 17 Δεκεμβρίου 2011.

Οικονόμου, Α. (2011). O Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων μετρά δέκα χρόνια ζωής. Μια πρώτη καταγραφή του εκπαιδευτικού έργου του. Πρακτικά του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, 18 έως 20 Μαρτίου.

Οικονόμου, Α. (2010). Αναπαραστάσεις Χώρου Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Εξελικτική Πορεία. Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Κείμενο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://bit.ly/2tRhO6N, προσπέλαση 14-07-2017

Stamouli Lamprini, Valkanos Efthymios & Oikonomou Andreas (2010). Measuring the Attitudes of Adult Learners: A First Application of RAACES in Greece. Journal of Adult and Continuing Education, 16 (1), 80-95.

Tzekaki, M., & Oikonomou, A. (2009). Investigating spatial representations in early childhood. Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME).

Παπαδόπουλος Σ., Ασλανίδου Σ., Γεωργιάδης Μ., Μενεξές Γ., Οικονόμου Α., Πάντα Δ. & Σταυρίδης Φ. (2008). Η Διαχείριση του Χρόνου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Ερευνητική Μελέτη. Πανεπιστήμιο Μακεδονία.

Γεωργιάδης, Μ., Οικονόμου, Α. & Μενεξές, Γ. (2008). Διερεύνηση των προσωπικών αξιών σπουδαστών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 10.

Ασλανίδου Σ., και Οικονόμου Α. (2008). Η επικοινωνία των νέων μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό και στο διαδίκτυο. Στα Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.). Κύπρος 25-28 Σεπτεμβρίου.

MEDIAPPRO (Ερευνητική ομάδα) (2006). A European Research Project: The Appropriation of New Media by Youth. European Commission, Information Society and Media.

Oikonomou, A., & Tzekaki, M., (2005). Improving spatial representations in early childhood. Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME).

Αναστασιάδου Σ., Καράκος Α., και Οικονόμου Α. (2004). Διερεύνηση των Στάσεων των Φοιτητών Απέναντι στον Προγραμματισμό των Υπολογιστών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 38.

Μενεξές Γ., και Οικονόμου Α. (2002). Σφάλματα  και  παρανοήσεις  στους στατιστικούς  ελέγχους  υποθέσεων. Υπέρβαση  μέσω  της  Ανάλυσης Δεδομένων. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 2.

Οικονόμου Α., Οικονόμου Π. και Τζεκάκη Μ. (2001). Ένα νέο βιβλίο Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου, μία νέα διδακτική προσέγγιση. Στα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Αθήνα, Εκδόσεις ΙΩΝ.

Καλδρυμίδου, Μ. & Οικονόμου, Α. (2001). Η εισαγωγή νέων εννοιών στα Μαθηματικά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων. Πρακτικά της 6ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών με θέμα “Διεπιστημονική Προσέγγιση των Μαθηματικών και της Διδασκαλίας τους.”, που οργάνωσαν στη Ρόδο από 20-21/3/1998 τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αθήνα, Εκδόσεις Gutemberg.

Τζεκάκη, Μ., Οικονόμου, Α. & Οικονόμου, Π. (2001). Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για τη Νέα Μορφή Διδασκαλίας των Μαθηματικών. In Γαγάτσης Α. και Μακρίδης Γ. (Επιμέλεια), Πρακτικά 4ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Συμποσίου Αστροναυτικής και Διαστήματος.  Λάρνακα, Κύπρος.

Οικονόμου Α., Σακονίδης Χ., Τζεκάκη Μ. (2000). Αξιολόγηση των μαθηματικών γνώσεων μαθητών Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου. In Τζεκάκη Μαριάννα (Επιμέλεια) Παρουσίαση του Έργου «Έρευνα για εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών».

Ikonomou A., Kaldrymidou M., Sakonidis C., Tzekaki M., (1999). Interaction in the Mathematics Classroom: Some epistemological aspects. In Schwank Inge (Ed), European Research in Mathematics Education I. On Line: http://www.fmd.uni-osnabrueck.de/ebooks/erme/cerme1-proceedings/cerme1-proceedings.html 168-181.

Ραφτόπουλος Α., και Οικονόμου Α. (1998). Γνωρίζω και πιστεύω: κριτική της θέσης του Austin. Δευκαλίων, 24.

Κaldrimidou Μ. & Ikonomou Α., (1998). Epistemological and metacognitive conceptions as factors involved in the learning of mathematics: a study, which focuses on graphic representations of functions. In Bartolini-Bussi M., Sierpinska A. & Steinbring H. (Eds). Language and communication in the mathematics classroom. NCTM Reston, Virginia.

1Καλδρυμίδου Μ., Οικονόμου Α., Οικονόμου Π., Tζεκάκη Μ. (1997). Οι αντιλήψεις των υποψήφιων καθηγητών των Μαθηματικών για τη διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 25.

Germanos D., Ikonomou A., Tzekaki M. (1997). A Spatio-Pedagogical Approach to the Process in Early Childhood: An Application on Spatio-Mathematical Concepts. European Early Childhood Education Research Journal, Νο 1, v. 5.

Demetriou A., Efklides A., Papadaki M., Papantoniou G. & Economou A., (1993). Structure and development of causal-experimental thought: From early adolescence to youth. Developmental Psychology, V3, n3.

Kaldrimidou M. & Ikonomou A., (1991). Aptitude des bacheliers à manipuler des représentations graphiques. Cahiers de Didactique des Mathématiques, Vol. 10-11, pp.159-181.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://publicationslist.org/php/publist.php?u=anoiko

https://aspaite.academia.edu/AndreasOikonomou

https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Oikonomou3

3 απαντησεις στο “ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ”

[…] στις Σύγχρονες Εξελίξεις”. Ο κ. Οικονόμου Ανδρέας, έχοντας ένα πλούσιο βιογραφικό στα μαθηματικά, την ψυ…, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.