Οι δάσκαλοί μου

Οι δάσκαλοί μου: André Deledicq (1943- ), France

Οι δάσκαλοί μου: Αιμίλιος Δαραβίγκας (1932-2006), Ελλάδα

Οι δάσκαλοί μου: Κωσταρίδου-Ευκλείδη Αναστασία, Ελλάδα

Οι δάσκαλοί μου: Ανδρέας Δημητρίου, Ελλάδα

Οι δάσκαλοί μου: Daniel Lacombe, France

Οι δάσκαλοί μου: André Revuz (1914 – 2008), France

Οι δάσκαλοί μου: Pierre Gréco (1927-1988), France