Οι ρόλοι του εκπαιδευτικού

(Όπως παρουσιάστηκαν από το τμήμα Α3 του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στις 17/12/07)

1. Παιδαγωγός: Μετάδοση γνώσεων

2. Πρότυπο συμπεριφοράς

3. Μέντορας

4. Σύμβουλος (γονιός)

5. Φίλος (Εμπιστοσύνη & οικειότητα)

6. Χειραγωγός – Υποκινητής

7. Ισορροπιστής

8. Τιμωρός

9. Οργανωτικός – διοικητικός

10. Συνεργάτης – συνάδελφος

11. Συνδικαλιστής

12. Διευθυντής

13. Ψυχολόγος – Εξομολογητής

14. Αυθεντία

15. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

16. Οδηγός – Καθοδηγητής

17. Συνοδός

18. Προστάτης

19. Πρώτες βοήθειες

20. Ψυχαγωγός (Animateur)

21. Διευκολυντής (Facilitator)

22. Εκπαιδευτικός

23. Επόπτης – Επιτηρητής

24. Κριτής

25. Εμψυχωτής

26. Επιστήμονας

27. Προπονητής

28. Διαιτητής

29. Αρχηγός

(Το έστειλε η Κωνσταντίνα.)

Advertisements