1. Gestalt Psychology. Το όλον είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των μερών.

“There are wholes, the behaviour of which is not determined by that of their individual elements, but where the part-processes are themselves determined by the intrinsic nature of the whole. It is the hope of Gestalt theory to determine the nature of such wholes” (Max Wertheimer, 1924).

Ως δημιουργοί και κύριοι εκφραστές της θεωρούνται οι τρεις φοιτητές του Carl Stumpf: ο Max Wertheimer, ο Wolfgang Köhler και ο Kurt Koffka στην αρχή του 20ού αιώνα και στη συνέχεια ο Kurt Lewin και ο Rudolf Arnheim στη Γερμανία και Αυστρία και ο Hans Wallach στις ΗΠΑ. Όλοι αυτοί αντέδρασαν απέναντι στη στείρα προσέγγιση των συμπεριφοριστών προσδίδοντας μια ανθρωπιστική διάσταση στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τη θεωρία τους, η μάθηση είναι συνδεδεμένη με την αντίληψη. Ο οργανισμός έχει την τάση να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον σε ολικές μορφές (gestalts). Οι ολικές μορφές δεν είναι το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων, αλλά μια δυναμική σύνθεσή τους. Τα μέρη του όλου αλληλοεπηρεάζονται και αποτελούν σύστημα (δυναμικό πεδίο), όπου κάθε διαταραχή τείνει να αποκατασταθεί από την προηγούμενη κατάσταση ισορροπίας. Η μάθηση είναι μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης οργανισμού-περιβάλλοντος, όπου ο οργανισμός τείνει να διατηρήσει ή να επαναφέρει τις σχέσεις ισορροπίας, μια διαδικασία αναδιοργάνωσης ολικών μορφών. Ακόμη, ο οργανισμός αντιδρά πρώτα σε ολοκληρωμένες καταστάσεις και στη συνέχεια προχωρεί στην ανάλυση των επιμέρους. Από τα αξιώματα αυτά προκύπτουν οι παρακάτω αρχές:

α. Αρχή της εγγύτητας. Τείνουμε να συλλάβουμε τα στοιχεία που είναι πιο κοντά, σε σχέση με τα άλλα.

Αρχή της εγγύτητας
Αρχή της εγγύτητας

β. Αρχή της ομοιότητας. Τείνουμε να συλλάβουμε στοιχεία που έχουν ομοιότητες, παρά στοιχεία που είναι ανόμοια μεταξύ τους.

Αρχή της ομοιότητας
Αρχή της ομοιότητας

γ. Αρχή της ολοκλήρωσης. Τείνουμε να ολοκληρώσουμε κάθε δραστηριότητα που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αρχή της ολοκλήρωσης
Αρχή της ολοκλήρωσης

δ. Αρχή της συνέχειας. Τείνουμε να ολοκληρώσουμε μια κατάσταση που δεν είναι απόλυτα ολοκληρωμένη προς την πιο αναμενόμενη κατεύθυνση.

Αρχή της συν�χειας
Αρχή της συνέχειας

ε. Αρχή της απλότητας. Τείνουμε να αντιληφθούμε μια κατάσταση ως αποτέλεσμα της απλούστερης δυνατής σύνθεσης μερών της.

Νόμος της απλότητας
Αρχή της απλότητας

Τα σχήματα προέρχονται από αυτήν την ιστοσελίδα.

2. Gestalt Psychology. Πρωτεργάτες:

Ένα επιτυχημένο άτομο τυπικά θέτει τον επόμενο στόχο του κάπου, αλλά όχι πάρα πολύ πάνω από το τελευταίο επίτευγμά του. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει σταθερά το επίπεδο της φιλοδοξίας/ιδανικού του.

Η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν είναι ενεργός και όχι παθητική διαδικασία.

Αν θέλετε να καταλάβετε πραγματικά κάτι, προσπαθήστε να το αλλάξετε.

Kurt Lewin

3. Gestalt Psychology. Ενδιαφέρουσα σελίδα σχετική με την εφαρμογή της gestalt psychology:

4. Gestalt Psychology:

Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πμανιπσητετο του Κμτρπιαιζ,
δεν πεαιζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμαμρά
μσέα σε μία λξηέ, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο
γάμρμα να ενιαί στη στωσή θσέη.

Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς
και να μροπετίε να τις δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα.

Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας
δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξηέ
αλλά την λξηέ ως σνύλοο.

5. Gestalt Psychology. Νέα προσέγγιση!

6. Κλασικά Κείμενα.

7. Χρήσιμες συνδέσεις:

——————————————————————————————————-