Αξιολόγηση των μαθηματικών γνώσεων μαθητών Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου (2000). Από την Έρευνα για Εναλλακτικές Διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
Άλλη εκδοχή:

Καλδρυμίδου, Μ., Οικονόμου, Α., Οικονόμου, Π., Σακονίδης, Χ., Τζεκάκη, Μ. (2000). Αξιολόγηση των μαθηματικών γνώσεων μαθητών Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου. Στο Τζανάκης, Κ. (επιμ.), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης Διημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικών, 15-39, Ρέθυμνο, Απρίλιος 2000.

Advertisements