Ζωγραφίζω τα 5 καρβέλια:

ceb5ceb9cebacf8ccebdceb1_12
Στη συνέχεια χωρίζω κάθε καρβέλι στα τρία:

ceb5ceb9cebacf8ccebdceb1_2Σημειώνω με διαφορετικά χρώματα τα κομμάτια που έφαγε καθένας από τους τρεις:

ceb5ceb9cebacf8ccebdceb1_3Θυμάμαι πόσα κομμάτια έβαλε καθένας από τους δυο ξυλοκόπους και συμπεραίνω:

ceb5ceb9cebacf8ccebdceb1_4Ο ξυλοκόπος που έβαλε τρία καρβέλια θα πάρει 4 φλουριά  και 1 μόνο φλουρί ο ξυλοκόπος που έβαλε δύο καρβέλια!


Advertisements