Ανεπάρκεια δηλώνουν οι Έλληνες δάσκαλοι και οι καθηγητές στο να διαχειριστούν την «ετερότητα» των μαθητών, που έχουν διαφορετική γλώσσα και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2007-2008, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών νιώθει αδυναμία μπροστά στην ύπαρξη όλο και περισσότερων αλλόγλωσσων και αλλοδαπών μαθητών στις τάξεις τους. Κατά συντριπτικό ποσοστό δηλώνουν πως κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δεν έλαβαν τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτό το φαινόμενο.  (…)

Advertisements