Το μονοπάτι της εποχιακής βιοποικιλότητας

(συνέχεια από τα προηγούμενα: Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 2)

Διαφορετικό σε κάθε εποχή του έτους, το μονοπάτι της βιοποικιλότητας αναπτύσσεται στο φυσικό δρυοδάσος έκτασης 150 στρεμμάτων και ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει την ορόφωση της βλάστησης και τα εκατοντάδες αυτοφυή φυτικά είδη που αναπτύσσονται σε ευδιάκριτους πληθυσμούς και επισημαίνονται με ειδικές ταμπέλες.

mb11

mb21

Διαμορφωμένο μονοπάτι περιήγησης στο ΒΒΚΚ.

mb31

Πινακίδα πληροφόρησης για την αυτοφυή βλάστηση του ΒΒΚΚ.

mb41

mb51

Η μικρή ορχιδέα του φθινοπώρου Spiranthesspiralis(επάνω πρώτη) και το φθινοπωρινό κυκλάμινο Cyclamenhederifolium(επάνω δεύτερη ) στο μονοπάτι της εποχιακής βιοποικιλότητας του ΒΒΚΚ.

mb61

mb7

Οι χειμερινοί αυτοφυείς κρόκοι Crocuschrysanthus (επάνω πρώτη) και Crocusbanaticus(επάνω δεύτερη) στο μονοπάτι της εποχιακής βιοποικιλότητας του ΒΒΚΚ.

mb81

mb91

Το ελληνικό ενδημικό είδος Dianthuscorymbosus(αριστερά)και το βαλκανικό ενδημικό Jasioneheldreichii(δεξιά) στο μονοπάτι της εποχιακής βιοποικιλότητας του ΒΒΚΚ το καλοκαίρι του 2004.


Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 1

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 2

Advertisements