Πώς_πάμε_στο_ΒΒΚΚ

Πρώτη δημοσίευση 23 Μαΐου 2009

Γενικές πληροφορίες

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 1

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 2

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 3

Το μονοπάτι της εποχιακής βιοποικιλότητας

Ο Κήπος μου

Η Κιβωτός της Χλωρίδας

Πρωτομαγιά 2009 με βροχή στο ΒΒΚΚ!

Ως Προμηθείς αποτύχαμε! Ας λειτουργήσουμε σωστά τουλάχιστον ως Επιμηθείς.

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων – SOS.. πριν το Τέλος!

Ημερίδα για το Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων

Advertisements