Πρώτη δημοσίευση 7 Σεπτεμβρίου 2007

Στο παιδαγωγικό σας έργο, αλλά και στην έρευνά σας πάνω στην ψυχοθεραπεία, ποια είναι η μεθοδολογία που ακολουθείτε;

«Εκείνη της παρακίνησης, χωρίς πειθαναγκασμό -βάση κάθε εκπαίδευσης πρέπει να είναι η ίδια η επιθυμία. Δεν μπορείς να πείσεις ένα παιδί να μάθει κάτι που δεν το ενδιαφέρει. Μπορείς να το παρακινήσεις, αλλά όχι να το αναγκάσεις. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δουλεύουμε πάνω σε βασικές ανάγκες -δεν χρειάζονται πολύπλοκες προσεγγίσεις, οι άνθρωποι έχουν ελλείψεις πολύ βασικές που τους μπλοκάρουν. Είναι σημαντικό να βοηθηθούν ώστε να μάθουν να εκφράζονται, να μιλούν, να διαβάζουν. Πολλοί άνθρωποι για παράδειγμα δεν μπορούν να μιλήσουν μπροστά σε κοινό -κι όταν το καταφέρουν, αυτό τους ανοίγει πολλές πόρτες σε πολλά επίπεδα. Είναι σημαντικό ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή με τις επιθυμίες του. Μαζί με δύο συναδέλφους δουλέψαμε για ένα χρόνο με μεταπτυχιακούς φοιτητές Μαθηματικών -και μετά από ένα χρόνο φάνηκε ότι μόνο ένας απ’ όλους ενδιαφερόταν πραγματικά για τα Μαθηματικά. Ολοι οι άλλοι είχαν πειστεί να ακολουθήσουν τις συγκεκριμένες σπουδές για διάφορους λόγους -και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να κάνει κανείς διδακτορικό στα Μαθηματικά και να μην του αρέσουν τα Μαθηματικά!»

«Une valeur centrale de la psyché est le besoin de créer gratuitement et d’une manière désintéressée, de créer pour créer, avec le seul désir de développer ses potentialités et de croître psychologiquement. Cette valeur, je l’ai montré, affecte tous les domaines dans lesquels se déroule l’activité humaine. J’en distingue quatre : moteur-sensoriel, sensuel-sexuel, intellecto-organisationel, social-relationnel. Cela ne veut pas dire qu’elle apparaisse en même temps et toujours dans ces différents domaines. […] Quand elle n’a pas émergé dans un domaine donné, il se produit une inflation des valeurs sécuritaires, un gonflement des peurs dans ce domaine, aboutissant à des phénomènes d’angoisse et à des stress.» Michel Lobrot dans L’aventure humaine (1999)

Depuis 2007, un DVD où Michel Lobrot s’exprime sous la forme de l’Abécédaire de Gilles Deleuze est disponible dans le commerce et aussi en téléchargement…

Advertisements