Ο Νίκος του Biomedlabs μου έδωσε μια ακόμη ιδέα για πτυχιακή εργασία στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. καθώς και τις πρώτες διευθύνσεις.

Η Ψυχολογία στο (ελληνικό) διαδίκτυο:

Η ψυχολογία στο (ξενόγλωσσο) διαδίκτυο:

(Δεξιά στη μπάρα έχει “ένα κάρο” Links στο blogroll!)

και

Τελικά η ιδέα έγινε πτυχιακή:

Advertisements