Σοφοκλή, Αντιγόνη (στίχοι 175-178):

Ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην, πρὶν ἂν ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ.

Αδύνατο όμως είναι να γνωρίσεις την ψυχή, τις ιδέες και τη γνώμη ενός ανθρώπου, πριν δοκιμαστεί στην εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία.

Σε μαθηματική διατύπωση: Το μέτρο της ποιότητας ενός δημοσίου προσώπου είναι αντιστρόφως ανάλογο της απόστασης μεταξύ αυτών που κάνει και αυτών που λέει.

Advertisements