Έκπληξη πρώτη!!!

Αρχή-αρχή διαβάζουμε:

1.  Αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών – καθιέρωση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

Για να συμμετέχει υποψήφιος εκπαιδευτικός σε πανελλήνιο διαγωνισμό για την είσοδό του στην εκπαίδευση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης.

Η παιδαγωγική κατάρτιση παρέχεται:

α) με πρόγραμμα στο πλαίσιο των σπουδών που ξεκινά σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα ΑΕΙ άμεσα ή μετά την αποφοίτηση, ενταγμένο στα Προγράμματα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη μορφή «Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής»,

ή

β) Μέσω της απόκτησης Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στην Παιδαγωγική, τις Επιστήμες της Αγωγής, ή τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

Προκύπτει, διαβάζοντας, αμέσως  ερώτημα:

Που είναι η ΑΣΠΑΙΤΕ στο νομοσχέδιο; Τι ρόλο θα παίζει στο εξής;

Μας ξέχασαν πάλι (συμβαίνει τα τελευταία 50 χρόνια) ή έχουν σχέδιο να μας «αναβαθμίσουν» κλείνοντας τη Σχολή;

Λέτε το μόνο που θα λέμε σε λίγο είναι «Δικαιώθηκε η αποστολή και το έργο της ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλά τώρα πλέον είναι ιστορία.»;

Advertisements