Μπαίνουν «στο κόσκινο» από το Σεπτέμβριο τα σχολεία.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ, Αγγελιοφόρος 
«Από κόσκινο» θα περνούν τα σχολεία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας τίθεται πιλοτικά σε εφαρμογή από την καινούργια σχολική χρονιά (από την κεντρική Μακεδονία θα συμμετάσχουν 240 σχολεία) με στόχο, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας.

Η αυτοαξιολόγηση, που θα γίνεται με εθελοντική συμμετοχή των σχολείων, θα αφορά πέντε βασικούς άξονες, όπου όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα έχουν λόγο, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα αλλά και να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές. Προς το παρόν, πάντως, ο εκπαιδευτικός κόσμος εμφανίζεται διχασμένος.

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Παιδείας που προωθεί από προχτές στις αρμόδιες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας ενημερώνει για την έναρξη της εσωτερικής συλλογικής διαδικασίας διαμόρφωσης των στόχων της σχολικής μονάδας, ανάδειξης των προβλημάτων, ανάπτυξης πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και συνευθύνης με βασικό στόχο την αλλαγή της κουλτούρας των σχολείων, την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

«Είναι μια διαδικασία πολύ σοβαρά παιδαγωγική, που θέλει να καταλήξει στο ποιες ανάγκες υπάρχουν, ώστε να βελτιωθεί και η ποιότητα των εκπαιδευομένων και η υποδομή του σχολείου. Τα σχολεία που δε θα τα πάνε και τόσο καλά θα ενισχυθούν. Στόχος μας δεν είναι να δημιουργηθούν σχολεία δύο ταχυτήτων, αλλά να εντοπίσουμε τους λόγους που δεν τα πήγαν τόσο καλά και με διαφορετικές κινήσεις να βελτιώσουμε τους παράγοντες, ώστε να τα βοηθήσουμε. Ηδη πάντως στις 13 προηγμένες χώρες αυτή η διαδικασία γίνεται εδώ και 40 χρόνια», τόνισε ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρτσιώτης.

Τι προβλέπεται στο σχεδιασμό

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχεδιασμό που αφορά τις «διαδικασίες προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων», προβλέπονται τα εξής:

– Οι σχολικοί σύμβουλοι θα εντοπίσουν, μέχρι τέλος Μαΐου, δύο τουλάχιστον σχολικές μονάδες κατά προτεραιότητα από αυτές που εκτιμούν, μετά από σχετική συνεννόηση με το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ότι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που περισσότερες σχολικές μονάδες εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα υπάρξει συνεννόηση με τις διευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και την Επιστημονική Επιτροπή.

– Οι σχολικοί σύμβουλοι θα ενημερώσουν σε παιδαγωγικές συναντήσεις τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Στις συναντήσεις αυτές θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για την «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης».

– Οι σχολικές μονάδες θα αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στη συνεδρίαση καλείται και ο σχολικός σύμβουλος, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Σύλλογο Διδασκόντων.

– Τα σχολεία που αποδέχονται την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου τους προτείνονται από τους σχολικούς συμβούλους και καταγράφονται από τους προϊσταμένους επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών διευθύνσεων και με ευθύνη του περιφερειακού διευθυντή αποστέλλονται στις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.

– Τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και αναλυτική ενημέρωση των σχολικών συμβούλων από την Επιστημονική Επιτροπή. Κατά την επιμόρφωση των στελεχών θα είναι έτοιμα ενδεικτικά σχέδια δράσης, φόρμες αυτοαξιολόγησης, ερωτηματολόγια και οδηγίες συμπλήρωσης που θα αφορούν παραδείγματα εφαρμογής και ενέργειες των σχολείων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της εφαρμογής.

– Εντός του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές επιμορφώσεις από τους σχολικούς συμβούλους σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Ενα ολοκληρωμένο πακέτο με το υλικό της αυτοαξιολόγησης (φόρμες αξιολόγησης, ερωτηματολόγια, σχέδια δράσης, οδηγίες εφαρμογής) θα είναι έτοιμο να δοθεί στα σχολεία μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα υπάρχει άμεση και συνεχής ενημέρωση, επιμόρφωση και ανατροφοδότηση της επιστημονικής ομάδας και του υπουργείου με τα στελέχη και τις σχολικές μονάδες, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού.

Πέντε άξονες στην αυτοαξιολόγηση

Λόγο στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας θα έχουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς θα κινητοποιούνται όλοι οι παράγοντες του σχολείου (διευθυντές, Σύλλογοι Διδασκόντων, μαθητές, Σύλλογοι Γονέων, ΟΤΑ), οι οποίοι θα αξιολογούν όλα τα αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία που συνιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία και συνοψίζονται στους εξής πέντε βασικούς άξονες:

-Οικονομικοί πόροι (π.χ. υλικοτεχνική υποδομή)

– Διοίκηση της σχολικής μονάδας (π.χ. διαμόρφωση σχολικού προγράμματος, αξιοποίηση εργαστηρίων)

– Σχέσεις μεταξύ των μελών εκπαιδευτικής κοινότητας (π.χ. σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών και γονέων, εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων)

– Εκπαιδευτικές διαδικασίες (π.χ. μέθοδοι διδασκαλίας, ενίσχυση κριτικής σκέψης, διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, αξιολόγηση μαθητών)

– Εκπαιδευτικά αποτελέσματα (π.χ. επιδόσεις μαθητών, διακοπή φοίτησης, ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης, ευχάριστο περιβάλλον για τους μαθητές)

Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του διδακτικού έτους. «Με ευθύνη των σχολικών συμβούλων, που θα είναι επόπτες και καθοδηγητές, όλα αυτά τα στοιχεία από κάθε σχολική μονάδα θα μελετηθούν και θα βγουν τα στατιστικά. Θα υπάρχουν δείκτες, όπου θα διαπιστώνεται εάν επιτεύχθηκε ο κάθε στόχος. Ωστόσο όλα αυτά είναι πιλοτικά. Θα βγουν συμπεράσματα από την εφαρμογή αυτού του πλαισίου και από εκεί και πέρα η διαδικασία θα επεκταθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες», σχολίασε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κωνσταντινίδης.

240 σχολεία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, συνολικά 240 σχολεία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (στο νομό Θεσσαλονίκης περίπου 150 σχολεία) αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Ωστόσο πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που αντιδρούν, κάνοντας λόγο για ακόμη ένα πυροτέχνημα του υπουργείου Παιδείας άνευ σημασίας. «Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να σώσουμε τα παιδιά και το δημόσιο σχολείο, όμως αυτοί οι σχεδιασμοί είναι λάθος απαντήσεις σε λάθος ερωτήσεις. Είναι ένας απλός διαχειριστικός μηχανισμός, που θα προσθέσει διοικητική δουλειά στο σχολείο. Θα καταμετρήσουν το χάος, ενώ ξέρουν ήδη πού οφείλεται. Υπάρχει αντίδραση και οργή από τον εκπαιδευτικό κόσμο, γιατί όλα αυτά συνδυάζονται με την επίθεση απέναντι στους εκπαιδευτικούς», ανέφερε ο πρόεδρος της Γ’ ΕΛΜΕ-Θ, Τριαντάφυλλος Τρανός.

Πάντως, όπως διευκρίνισε ο κ. Κωνσταντινίδης, αρκετά είναι τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ώστε να αναδείξουν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν. «Είναι κάτι θετικό που το χρειαζόμαστε και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα μπορέσει το σχολείο μας να βελτιωθεί», διευκρίνισε ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Συκεών, Δημήτρης Στότας.

Advertisements

One thought on “Μπαίνουν «στο κόσκινο» από το Σεπτέμβριο τα σχολεία.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s