Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 161 - 6 Μαΐου 2010 Αριθμ. Φ.908/49695/Η Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του στοιχ. δ της παρ. 2 του … Συνέχεια ανάγνωσης Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ.