Αναρτήθηκαν ήδη στο picasa

και

προσκλήθηκαν να τις δουν όλοι οι σπουδαστές με e-mail.

Advertisements