Επάγγελμα Εκπαιδευτικός: η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στη Γαλλία


Υπουργείο Παιδείας Γαλλικής ΔημοκρατίαςLa réforme de la formation des enseignants devant le Conseil d’État. Syndicats et asso­cia­tions demandent à la plus haute juri­dic­tion admi­nis­tra­tive fran­çaise de se pro­non­cer sur la léga­lité du texte. Formation : Une réforme irresponsable. Το νέο Λύκειο της Γαλλίας. La commission Attali s’inquiète pour les maths. Selon la com­mis­sion Attali, la baisse du niveau des [...]

Μαρτυρία έλληνα δασκάλου.


Σ’ έναν μικρό Δήμο της Πορτογαλίας ... Τί είδαν τα μάτια μου, τα μάτια των δύο άλλων συναδέλφων μου που ανήκουν στην παιδαγωγική ομάδα και των επτά μαθητών που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα στο σχολείο αυτό; Αίθουσα Φυσικών Επιστημών με ΟΛΑ τα απαιτούμενα για το μάθημα της Φυσικής εργαλεία και υλικά, με projector και διαδραστικό [...]

Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στην Κύπρο.


Μας αφορά γιατί κάτι φημολογείται για συνεργασία των δύο χωρών. Η σελίδα της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης στην Κύπρο και τα βασικά κείμενα: Έκθεση Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (2.61 Mb). Δημοκρατική και Ανθρώπινη Παιδεία στην Ευρωκυπριακή Πολιτεία (364 Kb). Σύνοψη των Προτάσεων για τη Διαμορφωτική Μεταρρύθμιση του Εκπαιδευτικού Συστήματος (512 Kb). Αρχεία Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης.