Η Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια έχει τις παρακάτω υποκατηγορίες στην κατηγορία Ψυχολογία:

Αναλυτική ψυχολογία

Αντίληψη

Ηθολογία

Μέθοδοι ψυχολογικής διάγνωσης

Νευροψυχολογία

Πειραματική ψυχολογία

Σεξουαλικότητα

Συμπεριφορισμός

Συναισθήματα

Ψυχολογία επέκταση

Ψυχολογικές θεωρίες

Ψυχολόγοι

και 41 λήμματα, όπως …

Ανθρωπιστική ψυχολογία

Εννοιολογικό πλαίσιο

Εξατομίκευση

Εξελικτική ψυχολογία

Εγωκεντρισμός

Λεβ Βιγκότσκι

Προσωπικότητα

Νεύρωση

Κοινωνική νοημοσύνη

Σκιά (αναλυτική ψυχολογία)

Advertisements