Άρθρα σχετικά με τις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας. Συγκεντρώθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 από τον Γρηγόρη Δαβράζο και το Δημήτρη Νικολό για τις ομάδες αποφοίτων πληροφορικής.

Advertisements