Για το 2011 η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί από 15 Νοεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου.

Η ακριβής ημερομηνία θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα των εκθεσιακών χώρων.

Λεπτομέρειες στο παρακάτω κείμενο.

Σχεδιασμός του επόμενου φεστιβάλ (2011)

Φωτογράφοι, σπεύσατε!

Advertisements