Παρασκευή 10 Ιουνίου 2010

 

Παράγοντες που βοηθούν τη μάθηση μέσα και έξω από το σχολείο – τμήμα Ε3 – ομάδα 1

Προσωπικοί παράγοντες

Βιολογικοί παράγοντες, βιωματικότητα, καλή ψυχοσωματική κατάσταση, εσωτερικά κίνητρα, ελεύθερος χρόνο (καλό χρονοδιάγραμμα)

Οικογενειακοί Παράγοντες

Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο γονέων, μορφωτικό επίπεδο γονέων, η βοήθεια που παρέχουν οι γονείς στο διάβασμα του μαθητή

Σχολικοί Παράγοντες

Οι εκπαιδευτικοί, η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, ο τρόπος παρουσίασης του μαθήματος, ο χώρος της αίθουσας

Κοινωνικοί Παράγοντες

Τα ΜΜΕ, ο έντυπος τύπος


Advertisements