Πρώτη δημοσίευση 17 Φεβρουαρίου 2011

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ στη Γεωργική Σχολή, λόγω των καταλήψεων.

8-11 Σεπτεμβρίου 2011

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και εφαρμογών των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων σε ποικίλα επιστημονικά πεδία:

– Εκπαίδευση και Διδακτική

– Ψυχολογία

– Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

– Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική

– Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

– Μάρκετινγκ και Διοίκηση Επιχειρήσεων

– Επιστήμες Υγείας

– Βιβλιοθηκονομία

– Γλωσσολογία

– Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

– Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα

– Θεωρητικές Εξελίξεις στο χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε http://www.gsda.gr

Τηλ.: 2310 891 874,

Fax: 2310 891 848

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σαββάτο (πρωί) 10.09.2011

Εφαρμογές στην Ψυχολογία – Εκπαίδευση IΙ

Προεδρείο: Βασίλης Γιαλαμάς, Αχιλλέας Δραμαλίδης

Αίθουσα Β

09:00 – 11:00

Μ. Γεωργιάδης, Α. Οικονόμου, Γ. Μενεξές

Διερεύνηση των προσωπικών αξιών σπουδαστών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης (2010-2011), ως μέροςδιαχρονικής έρευνας.

Η παρουσίαση της έρευνας:

Διερεύνηση προσωπικών αξιών 2011-09-09

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Πρόγραμμα v2 σε pdf

 

Advertisements