Τα βασικά ερωτήματα που θέτει ο εκπαιδευτής ενηλίκων (αλλά ανάλογα και κάθε εκπαιδευτικός) πριν την έναρξη του προγράμματος διδασκαλίας του και πρέπει οπωσδήποτε να βρει αποτελεσματικές απαντήσεις:

  1. Τι παρακινεί τους ενήλικες σπουδαστές μου να συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης;
  2. Μέσω ποιων διαδικασιών οι ενήλικες σπουδαστές μου μαθαίνουν αποτελεσματικά;
  3. Πώς μπορώ να προσαρμόσω τις διδακτικές πρακτικές μου, ώστε να λαμβάνω υπόψη μου τα στιλ μάθησης των σπουδαστών μου;
  4. Πώς μπορώ να ενθαρρύνω το σχηματισμό μιας συνεκτικής και υποστηρικτικής ομάδας;
  5. Μπορώ να αντιλαμβάνομαι τις εκφράσεις ανησυχίας και τους προβληματισμούς των σπουδαστών μου;
  6. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τους σπουδαστές μου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση;
Advertisements