Πηγές γνώσης: OnLine Εκπαιδευτικά Περιοδικά, Διδακτορικές Διατριβές…


Πρώτη δημοσίευση: 15-11-2009

 

Διατριβές

Πολύ σημαντικό και η Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περιοδικά (δυστυχώς όχι όλα τα τεύχη OnLine)

The Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair is a collective initiative taken on by the Department of Educational Sciences and Early Childhood Education of the University of Patras. The Journal presents different educational approaches and offers a wide range of papers on academic and interdisciplinary research and practice. This international and open-access journal is governed by a peer-review process. All manuscripts will be subject to double-blind peer review by two referees. The articles are published in English or French, according to the author’s language preference. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair is published twice a year, in January and July. Manuscripts can be sent as a word file attachment to the editor at the following e-mail address: ravanis@upatras.gr

Το e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας (e-Journal of Science & Technology, e-JST) δημοσιεύει κατά κύριο λόγο επιστημονικά άρθρα και εργασίες στα γνωστικά αντικείμενα και  επιστημονικά ενδιαφέροντα των επιμέρους Σχολών και Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Ο σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην διάδοση της παραγόμενης γνώσης, στην διακίνηση επιστημονικών ιδεών και απόψεων στα πλαίσια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Να διευκολύνει την σύνδεση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους χώρους παραγωγής και εργασίας. Επιμέρους στόχος του περιοδικού είναι επίσης να αναδειχθεί και να αποτελέσει το ίδιο ένα βήμα για την προβολή κάθε ερευνητικής προσπάθειας. Να ενθαρρύνει και να τονώσει το συγγραφικό ενδιαφέρον όχι μόνο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των ΤΕΙ, αλλά και άλλων συναφών χώρων. Το περιοδικό δέχεται για δημοσίευση επιστημονικά άρθρα και εργασίες, οι  οποίες αποστέλλονται μέσω e-mail που απευθύνει κανείς προς την Συντακτική Επιτροπή, σε μορφή word (doc). Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση εκφράζουν τις επιστημονικές απόψεις του(ων) συγγραφέα(ων) και υπόκεινται σε αξιολόγηση με σύστημα κριτών, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα για επιστημονικά περιοδικά.

 • Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης. Στην τοποθεσία είναι κάθε φορά πλήρως διαθέσιμα τα πρόσφατα τεύχη του περιοδικού. Η ύλη του επικεντρώνεται σε ζητήματα εκπαίδευσης και γλωσσικής διδασκαλίας, δεν λείπουν όμως και άρθρα με ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον. Το περιοδικό διευθύνεται από επιτροπή και έχει έδρα του την Αθήνα.
 • ΑρχαιολογίαΣτην τοποθεσία παρουσιάζονται τα περιεχόμενα των τευχών του περιοδικού (1981-2003) και παρέχονται ψηφιοποιημένα ορισμένα από τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε αυτό. Υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης στα περιεχόμενα με κριτήριο το όνομα του συγγραφέα ή μέρος του τίτλου.
 • Γλώσσα. Περιοδική Έκδοση Γλωσσικής Παιδείας. Έκδοση Επιστημονικής Ένωσης «Νέα Παιδεία», Σόλωνος 77, 106 79 Αθήνα. Τηλ. 210-3636007.
 • Γλωσσικός υπολογιστήςΗλεκτρονική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και όλους όσοι έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσής τους. Συνιστά μέσον αυτοεκπαίδευσης ως προς τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας. Επικεντρώνεται σε προβληματισμούς, όπως αυτοί αναπτύσσονται σε κλάδους που σχετίζονται με το χώρο του γραμματισμού στη σχολική εκπαίδευση. ‘Εχουν εκδοθεί online μόνο δύο τεύχη (1999 και 2000). Στους δύο τόμους του περιοδικού Γλωσσικός Υπολογιστής περιλαμβάνονται άρθρα και κείμενα προβληματισμού για θέματα σχετικά με το γραμματισμό και τη γλωσσική εκπαίδευση, βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκρισίες, ενημέρωση για σχετικές έρευνες και επιμορφωτικές δραστηριότητες.
 • Γέφυρες, Διμηνιαίο Εκπαιδευτικό Περιοδικό
 • Για την Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΠεριβαλλοντική Αγωγή – Θέματα και Προβληματισμοί Περιοδικό του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής (Κε.Π.Α.) του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Δελτίο Εκπαιδευτικής ΑρθρογραφίαςΤου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στο Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας της βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καταγράφονται άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση. Τα τεύχη 19, 20 και 21-22 είναι διαθέσιμα και σε μορφή pdf.
 • Διαδρομές (Τριμηνιαίο). Εκδόσεις Καστανιώτη, Ζαλόγγου 11, 10678 Αθήνα τηλ. 210-3301208.
 • ΔιαπολιτισμόςΟ Διαπολιτισμός είναι ένα από τα πρώτα ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά, στην ελληνική γλώσσα. Από τα κείμενα που δημοσιεύει τα πιο πολλά είναι ανέκδοτα, αλλά και αυτά που είναι δημοσιευμένα είναι δυσεύρετα ή πολύ σημαντικά για τη λογοτεχνική μας ιστορία. Υπάρχουν ενότητες για: πεζογραφία, ποίηση, μελέτες, συνεντεύξεις. Σκοπός του περιοδικού είναι η παρουσίαση όλων των τάσεων και των φωνών που δραστηριοποιούνται στη σημερινή ελληνική και ξένη λογοτεχνική πραγματικότητα, χωρίς αποκλεισμούς και ελιτίστικη διάθεση.
 • Εκπαίδευση και Επιστήμη. Δημοσιεύει έρευνες και θεωρητικές μελέτες από τον χώρο των παιδαγωγικών επιστημών, εφαρμογές νέων τεχνολογιών στο χώρο της Εκπαίδευσης, άρθρα που άπτονται της ευελιξίας και της διαχείρισης της καινοτομίας της γνώσης, καθώς και, μεταξύ άλλων, παρουσιάσεις βιβλίων και ιστοσελίδων. Εκδίδεται από το Σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. Αθηνών.
 • Εκπαίδευση και Θέατρο. ‘Εκδοση για την προώθηση του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος και των άλλων παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση. Το περιοδικό δημοσιεύει επιστημονική αρθρογραφία, θεωρητικά κείμενα και πρωτότυπες έρευνες στο πεδίο του θεάτρου και της εκπαίδευσης και εκδίδεται από την επιστημονική ένωση IDEA «Πανελλήνιο ΔΙΚΤΥΟ για το ΘΕΑΤΡΟ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».
 • Εκπαιδευτική Κοινότητα
 • eκπ@ιδευτικός κύκλοςΟ eκπ@ιδευτικός κύκλος είναι ένα τετραμηνιαίο, επιστημονικό, εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς και έχει στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Παρέχει άμεση και ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Τα θεματικά πεδία του περιοδικού είναι: η Γενική, Τεχνολογική, Ειδική Εκπαίδευση, Θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, η χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία, η Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η Διά Βίου Μάθηση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς επίσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η Διαδικτυακή Μάθηση. Δεκτά για δημοσίευση στο περιοδικό γίνονται άρθρα, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό. Η δημοσίευση των κειμένων αποφασίζεται από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, έπειτα από ανώνυμη κρίση δύο τουλάχιστον μελών της Επιστημονικής Επιτροπής. Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να ακολουθούν τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά, που ορίζονται στις «οδηγίες υποβολής άρθρων».
 • Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Περιοδική έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα που υποβάλλονται από εκπαιδευτικούς, ερευνητές και στελέχη της εκπαίδευση. Τα θέματα έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, την αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, αποτελέσματα ερευνών κ.ά. Το περιοδικό, που έχει σκοπό να καλλιεργήσει το γόνιμο προβληματισμό και να βοηθήσει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του Π.Ι., περιλαμβάνει θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, την αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, αποτελέσματα ερευνών κ.ά.
 • Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ είναι περιοδικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και αποτελεί συνέχεια της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Έχει ανανεωμένο οργανωτικό σχήμα και νέο προσανατολισμό προς καθαρά εκπαιδευτικά θέματα. Σκοπός του περιοδικού είναι να καλλιεργήσει το γόνιμο προβληματισμό και να βοηθήσει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του Π.Ι.
 • Εγκέφαλοςτου συλλόγου «Εγκέφαλος», Ηγήμονος 3, Γουδί. Τηλ.: 210-7778320, 210-7784668, FAX: 210-7709636.
 • Εκπαιδευτική Κοινότητα (Τριμηνιαίο). Μπισκίνη 1, 15772, Ζωγράφου Τηλ. 210-3811355, 3835718 Φαξ 7718362 Email: nsyfa@tee.gr
 • Θέματα Παιδείας
 • Θέματα Ειδικής Αγωγής
 • Διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
  Στόχοι του περιοδικού: Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.

 • Κοινωνική Εργασία
 • Λέσχη των εκπαιδευτικών. Εκδότης ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε., Βαλτετσίου 14, 106 80 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 210-3638362, 210-3645236 Φαξ 210-3628950. Κεντρική διάθεση: Εμμ. Μπενάκη 16, 106 78 Αθήνα. Τηλ. 3831078
 • Λογοπλοήγηση (ΙΕΛ)Η «Λογοπλοήγηση» είναι το Ενημερωτικό Δελτίο του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) για την Γλωσσική Τεχνολογία. Στη σελίδα αυτή διατίθενται σε μορφή zipped Postscript© και pdf και τα εννέα τεύχη της «Λογοπλοήγησης» που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής.
 • Μαθηματικό ΕκκρεμέςΤο δημιούργησε μια μικρή ομάδα φοιτητών επειδή θεώρησε ότι ήταν κάτι το οποίο έλλειπε από τη σχολή τους. Σκοπός τους είναι να δώσουν τη δυνατότητα στους αρκετούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα μαθηματικά να τα γνωρίσουν λίγο καλύτερα, έξω από το άγχος των μαθημάτων τους, αλλά κυρίως επειδή ήταν θέματα που άρεσαν στους ίδιους και ήθελαν να ασχοληθούν με αυτά.
 • Μέντορας(Eξαμηνιαίο) Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η οποία συνδέεται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο περιοδικό φιλοξενούνται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για εκπαιδευτικά θέματα, που μπορεί να είναι ερευνητικά άρθρα που αναφέρονται σε βασική, εφαρμοσμένη ή κλινική έρευνα, καθώς και πρωτότυπα θεωρητικά άρθρα τα οποία αναφέρονται σε κριτική επισκόπηση ερευνών για ένα θέμα ή μια θεωρία ή μια εφαρμογή. Το 4ο τεύχος είναι αφιερωμένο στην ελληνική γλώσσα. Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τεύχη οnline σε μορφή .pdf. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Λεωφ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή 153 41. Επικοινωνία: Μαρία Καλογήρου τηλ. & fax: 210- 6016371 E-mail: mentor@pi-schools.gr
 • Νέα ΠαιδείαΤρίμηνη έκδοση παιδευτικού προβληματισμού της επιστημονικής ένωσης «Νέα Παιδεία». Σόλωνος 77, 106 79 Αθήνα. Τηλ. 210-3836007
 • ΝοσηλευτικήΗ «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» είναι το επίσημο επιστημονικό νοσηλευτικό περιοδικό, που εκδίδεται από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.) από το έτος 1962. Η «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε για αποδελτίωση και διάθεση από την ελληνική βάση δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ (2002) και τις διεθνείς βάσεις δεδομένων CINAHL (2008) και SCOPUS (2010). Το Περιοδικό εκδίδεται ανά τρίμηνο και απευθύνεται σε νοσηλευτές καλύπτοντας όλες τις νοσηλευτικές ειδικότητες καθώς και σε κάθε άλλο επαγγελματία υγείας. Σκοπός της έκδοσης του Περιοδικού είναι η συμβολή στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση, η προαγωγή της νοσηλευτικής έρευνας και η βελτίωση της βασισμένης σε ενδείξεις νοσηλευτικής πρακτικής. Το Τελευταίο Τεύχος
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΜηνιαίο περιοδικό για την κοινωνία των ανθρώπων σε σχέση με τη φύση.
 • O Κήπος του ΕπίκουρουΤρίμηνα τεύχη επικούρειας φιλοσοφίας. Πώς και γιατί ιδρύθηκε το περιοδικό.
 • Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου. Το εκδίδει ο Παιδαγωγικός Όμιλος Αιγαίου «Μίλτος Κουντουράς» και το διευθύνει με πίστη και προσήλωση ο Αριστείδης Κουτζαμάνης.
 • Παιδαγωγικός Λόγος. Παραλία Σεργούλας, 33056 Φωκίδα (ή Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100 Ρέθυμνο). Τηλ. 0831-24070, 0634-91185
 • Παιδαγωγικά ρεύματα στο ΑιγαίοΗ έκδοση του επιστημονικού περιοδικού παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο είναι μια αρκετά παλιά ιδέα που χρειάστηκε περίπου μια δεκαετία για να υλοποιηθεί. Πολλές και διάφορες ήταν οι αιτίες αυτής της, εξαιρετικά μεγάλης, καθυστέρησης. Αποφασίσαμε να τις υπερβούμε, γιατί πιστεύουμε ότι μια τέτοια προσπάθεια είναι χρήσιμη, περισσότερο ίσως από οτιδήποτε άλλο, στην ενίσχυση ενός ακαδημαϊκού κλίματος, απαραίτητου όσον αφορά τουλάχιστον στα παιδαγωγικά τμήματα του πανεπιστημίου μας, που θα ευνοεί τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και θα συμβάλει στην ενίσχυση του διαλόγου στο χώρο των παιδαγωγικών θεωριών. Ευελπιστούμε, η έκδοσή του να αποτελέσει έναν επιπλέον μοχλό στήριξης της επιστημονικής δραστηριότητας των παιδαγωγικών τμημάτων του πανεπιστημίου που βρίσκονται στη Ρόδο, έναν τόπο που διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται, ώστε να καθιερωθεί ως τόπος επιστημονικών συναντήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο θα επιδιώξει να φιλοξενεί –μετά από επιστημονική κρίση– κείμενα που προέρχονται από όλους τους τομείς και τις κατευθύνσεις των παιδαγωγικών θεωριών και, παράλληλα με τη δημοσίευσή τους, θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η επιθυμία μας να είναι το περιοδικό εύκολα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως στους φοιτητές και φοιτήτριές μας, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μάς οδήγησε και στην απόφαση να διανέμεται δωρεάν. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων –περίπου 150 αντίτυπα σε κάθε έκδοση– ώστε τα έξοδα να μην μας είναι απαγορευτικά για την έκδοσή του. Το περιεχόμενο του περιοδικού οργανώνεται στις εξής ενότητες:

1) η ενότητα Θεωρείο . Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται θεωρητικά κείμενα από διάφορους τομείς των παιδαγωγικών επιστημών,

2) η ενότητα ΔιάλογοςΣτην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται θέσεις και αντιθέσεις, τοποθετήσεις με αφορμή ένα συγκεκριμένο θέμα,

3) η ενότητα ΠροσκήνιοΗ ενότητα περιλαμβάνει παρουσίαση δραστηριοτήτων, πορισμάτων ερευνητικών/παιδαγωγικών προγραμμάτων, όπως επίσης και παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών,

4) η ενότητα Βιβλιοπαρουσιάσεις.

horizonsfrancophones

Εκδότης: Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.). Ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. είναι ένας επιστημονικός και συνδικαλιστικός, μη κερδοσκοπικός και πολιτικά ανεξάρτητος Σύλλογος. Έχει έδρα την Αθήνα και εκπροσωπεί τα μέλη του σε όλη την Ελλάδα. Στο χώρο αυτό θα βρείτε το επιστημονικό περιοδικό που εκδίδει ο σύλλογος με ISSN 1791-6429. Επίσης θα βρείτε τα πρακτικά από τα συνέδρια που διοργανώνει ο σύλλογος με ISSN 1791-6348.

 • ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΈνα ενδιαφέρον ένθετο εκπαιδευτικό περιοδικό που κυκλοφορεί κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα με την εφημερίδα «Κυριακάτικη Αυγή.
 • ΟρόγραμμαΤο Ορόγραμμα αποτελεί περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), στόχος της οποίας είναι η με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη της ελληνικής ορολογίας και γενικότερα της γλώσσας και η προώθηση του ρόλου της στη διεθνή ορολογία (Από το Καταστατικό της Εταιρείας). Στις δικτυακές σελίδες του Ορογράμματος φιλοξενούνται τα τεύχη του περιοδικού από τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1997 (τεύχος 25) μέχρι σήμερα. Τα άρθρα που δημοσιεύονται σε αυτό περιλαμβάνουν απόψεις και κρίσεις σε θέματα επιστημονικής μετάφρασης και ορολογίας καθώς και σε ζητήματα χρήσης της γλώσσας.
 • ΠολύδρομοΤο ‘Πολύδρομο’ αποτελείται από μια διαπανεπιστημιακή ομάδα, με ειδικό ενδιαφέρον για τα ζητήματα της επαφής των γλωσσών και της διγλωσσίας, καθώς και γονέων και άλλων πολιτών που ενδιαφέρονται για τις ευρύτερες διαστάσεις της διγλωσσίας και  του πολυπολιτισμού στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Στοχεύουμε στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων, μέσω της περιοδικής ομώνυμης έκδοσης «Πολύδρομο», της ιστοσελίδας μας αλλά και άλλων δράσεων: επιμορφωτικά σεμινάρια, παιδικά εργαστήρια, ενημέρωση σε σχολεία και άλλους φορείς, ενίσχυση παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής με μαθήματα σε εθελοντική βάση και την προβολή διαφόρων πολιτισμικών-γλωσσικών ομάδων. Για την υλοποίηση των δράσεων μας και την έκδοση του περιοδικού Πολύδρομο, χρησιμοποιούνται όλα τα έσοδα από τις συνδρομές των αναγνωστών του περιοδικού και των μελών της ομάδας Πολύδρομο.
 • Ρωγμές Εν τάξει (Τριμηνιαίο). Ζωοδόχου Πηγής 12-14 & Σόλωνος Email: rogmes@freemail.gr, Τηλέφωνα επικοινωνίας: Γαλάνης Γιώργος (210-3835461), Καβακλής Λουκάς (210-5126026), Καββαδία Φωτεινή (210-8068683), Μαριόλης Δημήτρης (210-6456695), Μακρής Βασίλης (210-2028030), Ρέππας Χρήστος (210-3822317).
 • Σύγχρονη Εκπαίδευση.
 • Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση. Πειραματική, περιοδική, μη-κερδοσκοπική, on-line έκδοση για την προβολή και διάδοση των έντυπων εκδόσεων που θεραπεύουν την ελληνική ποίηση.
 • Σύγχρονο Νηπιαγωγείο
 • Τα εκπαιδευτικά. Όργανο του «Εκπαιδευτικού Συνδέσμου», Poste Restante Σταυρού Αττικής 153 03.
 • Το ανοικτό σχολείο. Following the decision of the General Board, the last printed edition of the Greek educational periodical «Anoixto Sxoleio» (Open school) will be issued on October 2010.
 • Το εικονικό σχολείο. Το εικονικό σχολείο είναι ένα από τα λίγα αξιόπιστα ελληνόγλωσσα περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή, του οποίου η ύλη είναι σχετική με εκπαιδευτικά θέματα, ενώ διαθέτει και χώρο έκφρασης για τα παιδιά και τους νέους. Την επιμέλειά του έχουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και όλα τα παλαιότερα τεύχη παραμένουν στο «Αρχείο». Περιλαμβάνει επιστημονικά και επιστημολογικά άρθρα, σχόλια για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση, υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία, ιδέες για εκπαιδευτικές καινοτομίες, νεανικές σελίδες, σε μια προσπάθεια να συνενώσει την επιστημονική θεωρία με τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Στην ενότητα με τίτλο «Θεωρία και Έρευνα» δημοσιεύονται θεωρητικά άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση, στις «Εκπαιδευτικές Πρακτικές» άρθρα για την εκπαίδευση ως πράξη και για διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ η ενότητα «Ιστορίες απ’ όλους για όλους» είναι η «λογοτεχνική σελίδα για μικρά και μεγάλα παιδιά» που δίνει την ευκαιρία στους νεαρούς επισκέπτες να επικοινωνούν με τον συγγραφέα μιας ιστορίας και να επιλέγουν ή να συμπληρώνουν οι ίδιοι το τέλος της. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει παλαιότερα άρθρα μέσα από τον «Κατάλογο συγγραφέων έργων» ή μέσα από τις «Θεματικές Επιλογές», όπου τα κείμενα έχουν καταχωριστεί κατά θέμα.
 • Το σχολείο και το σπίτι. Αριάδνης 9, 11364, Αθήνα. Τηλ. 210-8663472, 8656993.
 • Translatum JournalΤο Translatum.gr «αποτελεί τη σύλληψη ενός μεταφραστή και σκοπός του είναι να προαγάγει τη μετάφραση στην Ελλάδα και να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τις ανάγκες των μεταφραστών, των γλωσσολόγων, των επιμελητών και όσων ασχολούνται με τη γλώσσα εν γένει. Παρέχει συνδέσεις για ηλεκτρονικά λεξικά, ένα forumόπου οι μεταφραστές μπορούν να συζητήσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν και ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τη μετάφραση όπου μπορούν να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους.» Το Translatum.grεστιάζεται και στη «δημοσίευση ηλεκτρονικών κειμένων έτσι ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστή η εργασία ποιητών και λογοτεχνών…».

——————————————————–

Για ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά περιοδικά εδώ.

5 σκέψεις σχετικά με το “Πηγές γνώσης: OnLine Εκπαιδευτικά Περιοδικά, Διδακτορικές Διατριβές…

 1. καλό είναι να αναφέρεται και η πηγή για τις αναρτήσεις σας, στη συγκεκριμένη περίπτωση hη διαδικτυακή πύλη greeklanguage.gr.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.