Πρώτη ανάρτηση: 25-7-2009

Στο Α΄ εξάμηνο 2009-10 θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω θέματα:

Μέρος Πρώτο: Γενική Ψυχολογία

 1. Γενική εισαγωγή στην Επιστήμη της Ψυχολογίας (ορισμός, αντικείμενο, σχολές, μέθοδοι κ.λπ.)
 2. Κύριες σχολές / θεωρητικές κατευθύνσεις της Ψυχολογίας
 3. Ανάγκες, ένστικτα, κίνητρα, παρώθηση, συνήθειες κ.τ.λ.
 4. Προσωπικότητα: θεωρίες, σημασία, ρόλος. Κληρονομικότητα και περιβάλλον.
 5. Προσαρμογή (έννοια, σημασία, προβλήματα, διαταραχές, μηχανισμοί άμυνας κ.λπ.)
 6. Νοημοσύνη, ανάπτυξη και μέτρησή της.

Μέρος Δεύτερο: Εξελικτική Ψυχολογία

 1. Φάσεις και στάδια ανάπτυξης στη δια βίου πορεία ανάπτυξης του ατόμου.
 2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανά στάδιο.
 3. Θεωρίες ανθρώπινης ανάπτυξης (ψυχοδυναμική, κοινωνιολογική και αναπτυξιακή προσέγγιση).
 4. Ατομικές διαφορές (περιγραφή, αίτια).
 5. Γνωστική – συναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου.
 6. Συναισθηματικές διαταραχές.
 7. Εφηβική παραβατικότητα (αντικοινωνική συμπεριφορά, κατάχρηση ουσιών και πρόληψη).
 8. Έφηβος και σχολείο.

Χρήσιμες συνδέσεις:

Θα βρείτε, ψάχνοντας έξυπνα βέβαια, και άλλα, εκατομμύρια, χρήσιμα έγγραφα.

 • Εδώ θα βρείτε τα περιγράμματα και των άλλων μαθημάτων.
Advertisements