Πρώτη δημοσίευση 21 Μαρτίου 2012

«Υγρή απόδειξη»

«3Χ3 +4Χ4 =5Χ5»

Da Vinci’s Proof of the Pythagorean Theorem

Advertisements