Βγήκαν τα αποτελέσματα, σχετικά νωρίς φέτος…

Αποτελέσματα Αρχικής Αξιολόγησης ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013
Αποτελέσματα Αρχικής Αξιολόγησης ΠΕΣΥΠ 2012-2013
Αποκλειόμενοι ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013 Αποκλειόμενοι ΠΕΣΥΠ 2012-2013

Οι υποψήφιοι θέσεων ΕΠΠΑΙΚ(πίνακας) και ΠΕΣΥΠ(πίνακας) μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις όπως αναφέρεται λεπτομερώς στον ΚΑΥ ΕΠΠΑΙΚ και στον ΚΑΥ ΠΕΣΥΠ.

Ημερομηνία λήξης της υποβολής των ενστάσεων είναι η 18/10/2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Advertisements