Μαθαίνοντας WORDLE

 

με το tagxedo: http://www.tagxedo.com/app.html

Advertisements