Σπεύσατε!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για πρόσληψη Συνεργατών για παροχή διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Η προκήρυξη: http://www.aspete.gr/files/ProkiriksiEppaik-signed.pdf

Η αίτηση: Aitisi01

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται μέχρι 18-10-2013.

 

Advertisements