Τρίτη 1 και και Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

18.00-20.00,

φοιτητές του Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν τις πτυχιακές εργασίες τους.

Την υποστήρηξη των εργασιών αυτών καλό είναι να παρακαλουθήσουν οι φοιτητές του Π.Ε.ΣΥ.Π.,

αλλά και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται.

Advertisements