ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – Βασικοί κανόνες καταγραφής παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών, σύμφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει η 6η έκδοση (2010) του συστήματος αναφοράς ΑΡΑ (American Psychological Association style).

APA Research Style Crib Sheet – by Russ Dewey, Georgia Southern University Psychology Department [Emeritus]

Copy – Paste – Προσοχή! Εμπειρικός κανόνας:

Μια εργασία που δεν περιέχει αποσπάσματα εργασιών άλλων συγγραφέων σε συνολικό ποσοστό πάνω από το 5% της έκτασής της θεωρείται καταρχήν αποδεκτή ως προς αυτό το κριτήριο και πάντα μόνον εφόσον κάθε αναφορά ακολουθείται από ένα προσωπικό σχόλιο του συγγραφέα που δικαιολογεί γιατί έχει επιλέξει το συγκεκριμένο απόσπασμα και αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο αυτό στηρίζει την άποψή του.

Copy – Paste – Προσοχή! Εμπειρικός κανόνας:

Μια εργασία βρίσκεται ήδη σε καλό δρόμο αν περάσει αλώβητη από τον «αξονικό τομογράφο» http://www.duplichecker.com/. Πριν παραδώσετε την εργασία σας στον επιβλέποντα καθηγητή σας, ελέγξτε το κείμενό σας με το λογισμικό αυτό. Είναι δωρεάν, χρειάζεται μια απλή εγγραφή και μετά υπομονή γιατί δεν δέχεται πάνω από 1500 λέξεις ανά προσπάθεια. Όμως δεν θα ξεφτιλιστείτε! Μην ξεχνάτε, η λογοκλοπή είναι ακαδημαϊκό παράπτωμα…

Advertisements