Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τα πρόγραμμα καταλαμβάνει 3 ημέρες την εβδομάδα…

Advertisements