Π.Ε.ΣΥ.Π. – Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά Εργασίας


ΠΕΣΥΠ Θεσσαλονίκης, 2014-2015

Αρχές και φιλοσοφία μαθήματος: Οι ραγδαίες κοινωνικο-οικονομικές και εργασιακές αλλαγές καθιστούν περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ τον ρόλο του συμβούλου σταδιοδρομίας, ο οποίος διαθέτει και συνδυάζει αποτελεσματικά γνώσεις οργανωτικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, γνώσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και γνώσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Έτσι, η οργανωτική ψυχολογία και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία που εστιάζουν, μέσα από την εφαρμογή των αρχών, των θεωριών και των μεθόδων της ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο, καθώς και των αρχών της διαχείρισης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στη λειτουργία ενός οργανισμού όσο και στην ποιότητα της ζωής των εργαζομένων του. Ο σύμβουλος, υποστηρίζοντας ένα άτομο ή μια ομάδα, μέσα από τις γνώσεις που του προσφέρει η οργανωτική ψυχολογία, διευκολύνει την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, τους προσφέρει προς μελέτη την απαραίτητη πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, τις τεχνικές και τις διαδικασίες ένταξης στην αγορά εργασίας (δείκτες απασχόλησης και ανεργίας, διάρθρωση επαγγελμάτων κ.λπ.), μελετά τις πολιτικές απασχόλησης, τη συμπεριφορά των εργαζομένων σε άτομα ή ομάδες, διευκολύνει την αλληλεπίδρασή τους με το εργασιακό περιβάλλον, εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, προτείνει τρόπους καλύτερης επικοινωνίας, επιλύει συγκρούσεις και παρεμβαίνει σε καταστάσεις κρίσεων προκειμένου η ανάπτυξη του εργαζόμενου τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο οργανισμού να είναι η πλέον επιθυμητή.

Σκοπός του μαθήματος: Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση συμβουλευτικών μεθόδων στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την επικοινωνία στους οργανισμούς, την επίλυση συγκρούσεων, την παροχή πληροφόρησης για τους εργασιακούς χώρους και την ένταξη στην αγορά εργασίας και τις πολιτικές απασχόλησης.
Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και υιοθέτηση στάσεων, σχετικών με την ανθρώπινη συμπεριφορά, την εργασιακή ψυχολογία, την οργάνωση των οργανισμών, την ψυχολογία του εργαζομένου, το συναίσθημα, την κινητοποίηση στο εργασιακό πλαίσιο, την επίλυση συγκρούσεων και την ηγεσία, καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας.

Περίγραμμα / βασικές ενότητες μαθήματος:
• Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Ορισμοί.
• Συμβολή της Οργανωτικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
• Διοίκηση / διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού – Συμβουλευτικός ρόλος προϊσταμένων –ηγεσία.
• Εργασιακές Σχέσεις – δυναμική της ομάδας στον εργασιακό χώρο – εργασιακό άγχος.
• Συστήματα προσέλκυσης – επιλογής προσωπικού – συνέντευξη και άλλες τεχνικές.
• Ικανοποίηση εργαζομένων – ενδυνάμωση – κίνητρα.
• Ψυχολογικό συμβόλαιο.
• Επίλυση συγκρούσεων στον χώρο εργασίας.
• Παρενόχληση στον χώρο εργασίας.
• Εργασιακό περιβάλλον – εργονομία.
• Επαγγελματική εξουθένωση – Burn out.
• Οργανωσιακή – Οργανωσιακή κουλτούρα και αποτελεσματικότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
• Συστήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού – Αξιολόγηση.
• Coaching και mentoring στον εργασιακό χώρο.
• Πολιτικές ένταξης στην απασχόληση – Πολιτικές ένταξης στην απασχόληση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
• Πληροφόρηση για τον εθνικό και ευρωπαϊκό χάρτη απασχόλησης.
• Ανεργία – ψυχολογικές επιπτώσεις και συμβουλευτική.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ: Βιωματική, συνεργατική προσέγγιση. Τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν: διάλεξη με ερωτήσεις και απαντήσεις, συζήτηση, εργασίες σε μικρές ομάδες, μελέτη περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, σχέδια εργασίας, βιωματικές ασκήσεις, …

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Μικρές εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου (40%) και τελικές εξετάσεις με την ολοκλήρωση του εξαμήνου (60%).

Βιβλιογραφία: Θα δοθούν σημειώσεις, καθώς και κατάλογος με άρθρα και βιβλία τα οποία μπορούν να συμβουλευτούν οι φοιτητές.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s