Kατηγορίες
ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης


ΦΕΚ 3003, 6 Νοεμβρίου 2014

Το πρώτο αυτόνομο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής μας είναι γεγονός!

Με το καλό και τα υπόλοιπα: στην Εκπαίδευση και στη Συμβουλευτική…

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003, 6 Νοεμβρίου 2014

Αριθμ. 175232/E5 (4)

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195) “Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24).

β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) “Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές” (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) “Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.
 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (B΄ 1618) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του “Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική απόφαση “Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων”.
 5. Το Π.Δ. 101/2013 (Α΄ 135) ≪Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)≫.
 6. Τις διατάξεις του άρ. 4 του Ν. 3027/2002 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 29 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις”.
 7. Τo απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 15/05−06−2014 πράξης του Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 8. Το απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 170/17−07−2014 πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 520/05−02−2014 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) με τη συνημμένη από τον Οκτώβριο του 2013 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από την Α.ΔΙ.Π.
 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”, σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης.

Σκοπός: Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή εξειδίκευσης σε όσους φιλοδοξούν να αποκτήσουν ηγετικό ρόλο στις εκπαιδευτικές δομές, μέσα από μία σε βάθος κατανόηση της θεωρίας, της έρευνας, της σύγχρονης εκπαιδευτικής πρακτικής και διαχείρισης, καθώς και των εκπαιδευτικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται στους συμμετέχοντες οι βάσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων αποτελεσματικής ηγεσίας και διαχείρισης σχολικών μονάδων και οργανισμών.

Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

α) στη βελτίωση της κατανόησης των πρακτικών ηγεσίας σε κοινωνικό, πολιτιστικό και θεσμικό επίπεδο,

β) στην ενίσχυση των γνώσεων για την ηγεσία και τη διαχείριση των καινοτομιών στη Σχολική Μονάδα,

γ) στην αξιοποίηση των σύγχρονων διεθνών ερευνών σχετικά με την Εκπαιδευτική Ηγεσία και την ενσωμάτωση καλών πρακτικών στην Εκπαιδευτική Πολιτική,

δ) στην αξιοποίηση των ΤΠΕ σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης τους για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων,

ε) στην κριτική θεώρηση μίας σειράς πρακτικών για τη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς,

στ) στη βαθύτερη κριτική κατανόηση της οργάνωσης του περιβάλλοντος και της διασφάλισης της ποιότητας στις σχολικές μονάδες.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”.

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε εννέα (9) μαθήματα. Κατά το Α΄, το Β΄ και το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες − ECTS ανά εξάμηνο σπουδών (τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών). Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες − ECTS. Κατά το Δ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες − ECTS.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες − ECTS.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Το πρόγραμμα των εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα (υποχρεωτικό)                                                Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας                                                       10

2 Εκπαιδευτική διοίκηση και διοίκηση σχολικών οργανισμών                  10

3 Διασφάλιση ποιότητας                                                                               10

Σύνολο:                                                                                                           30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα (υποχρεωτικό)                                                Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1 Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον        10

2 Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στη σχολική μονάδα                   10

3 Αξιολόγηση − Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας                                  10

Σύνολο:                                                                                                           30

Γ΄ Eξάμηνο

α/α Μάθημα (υποχρεωτικό)                                                Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση της εκπαίδευσης        10

2 Εκπαιδευτική πολιτική                                                                               10

3 Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση                                               10

Σύνολο:                                                                                                           30

Δ΄ Eξάμηνο

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία                                                         30

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS)         120 ECTS

 

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί και υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος ή άλλων Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/ 2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 73.500 € και αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός              (Ευρώ)             Ποσοστό %

1 Κόστος Εκπαίδευσης                                               31.040             42,23%

2 Διοικητική Υποστήριξη                                           9.000               12,25%

3 Λειτουργικά Έξοδα − Λοιπές Δαπάνες                   7.735               10,52%

4 Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.                                                             7.350               10%

5 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.                                                              18.375             25%

ΣΥΝΟΛΟ                                                                      73.500             100%

 1. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

από AnOiko

Ψυχολόγος, Μαθηματικός,
Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη
(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., Π.Ε.ΣΥ.Π. και Μ.Π.Σ. "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης")

1 απάντηση στο “Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”

[…] Β΄3003/06.11.2014, ΦΕΚ τ. Β΄ 3576/31.12.2014 και ΦΕΚ τ. Β΄ 3600/31.12.2014: 1. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2. […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.