Με αφορμή την αναφορά μου στον Hermann Ebbinghaus και την «έρευνά» του για τη μνήμη:

FXR1P Limits Long-Term Memory, Long-Lasting Synaptic Potentiation, and De Novo GluA2 Translation (σε htmls)

(και σε pdf)

Σχετικές δημοσιεύσεις:

Advertisements