Για το μάθημα του πρώτου εξαμήνου τα «βιβλία»:

2014 – AnOiko’s Wikis – Human resource management

2014 – AnOiko’s Wikis – Industrial and organizational psychology

2014 – AnOiko’s Wikis – Labor

(…καμωμένα με την εφαρμογή της Wikipedia Create a bookhttps://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page)

και τις μικροεργασίες:

Ατομικός Φάκελος Δεξιοτήτων (e-portfolio)

Προσωπικό SWOT analysis

Βιογραφία

Σχέδιο Ζωής

Για το πρόγραμμα:

2014 – ΠΕΣΥΠ – ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2014 – ΠΕΣΥΠ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

2014 – ΠΕΣΥΠ – ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τις μικροπρακτικές (…έρχονται):

Εργαστήρια, ημερίδες, συνέδρια,…

Επικαιροποίηση πληροφοαριακού υλικού

Επιμορφώσεις, …

Advertisements