ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

Ερευνητικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στην ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΕΜΠΤΗ, 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Αίθουσα Εκδηλώσεων (203-204) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

aspaite1

aspaite2

Advertisements