Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση στις 16-09-2015 και έχουμε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα:

http://aspete.eap.gr/

Να και οι ανεπίσημοι κατάλογοι των επιτυχόντων στη Θεσσαλονίκη!

ΕΠΠΑΙΚ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_2015-16ΑΒ

ΠΕΣΥΠ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_2015-16ΑΒ

Advertisements