ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας


ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016, Πρώτο Εξάμηνο

Ενότητα: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
ΠΜ (σύμφωνα με ECTS): Δέκα (10)
Τόπος: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, κτήριο «Ευκλείδης», Αίθουσα: 204
Υπεύθυνος Ενότητας: Ανδρέας Οικονόμου

Διδάσκοντες:
Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας Α.Π.Θ.
Παπαναστασίου Ιωάννης, Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μενεξές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Βιομετρίας και Γεωργικού Πειραµατισµού Α.Π.Θ.
Οικονόμου Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

1. Φιλοσοφία και περιγραφή της ενότητας:
Μία από τις βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη της αυτόνομης και ανεξάρτητης ερευνητικής ικανότητας των σπουδαστών σε βασικούς τομείς της εκπαίδευσης και της οργάνωσής της με έμφαση και στην πρακτική σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από την έρευνα η οποία θα παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα ελέγχου των επιχειρημάτων, των ερευνητικών υποθέσεων και των προτύπων επαγγελματικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την προσωπική τους επαγγελματική εμπειρία. Η εξοικείωση των σπουδαστών με βασικά ζητήματα της Εκπαιδευτικής Έρευνας και ειδικότερα με ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Έρευνας και Εκπόνησης Εκπαιδευτικών Ερευνών, έχει διττή σημασία. Αφενός, διότι αποτελεί πρόδρομο για την πτυχιακή εργασία των σπουδαστών, αλλά και αφετέρου για τη διεύρυνση του επιστημονικού ορθολογισμού.
Η ενότητα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε παράλληλα με τη θεωρία να παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν μελέτες περίπτωσης εκτεταμένης εργασίας σε έναν τομέα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους, καθιστώντας τους ικανούς να συνθέσουν τα στοιχεία από τη θεωρία και την πρακτική εξάσκηση μέσω βιωματικών και εργαστηριακών ασκήσεων και να τα εφαρμόσουν στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης ερευνητικής εργασίας.
2. Μαθησιακοί στόχοι – Μαθησιακά αποτελέσματα:
• Να κατανοήσουν τη διαδικασία διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας και όλες τις φάσεις ερευνητικού σχεδιασμού.
• Να κατανοήσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ ποιοτικής (εθνογραφικής, αφηγηματικής έρευνας, έρευνας δράσης κ.λπ.) και ποσοτικής έρευνας.
• Να διατυπώνουν το ερευνητικό πρόβλημα, τα ερευνητικά ερωτήματα και τις ερευνητικές υποθέσεις.
• Να προσδιορίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και να κάνουν ανασκόπηση και αποδελτίωση της σχετικής βιβλιογραφίας.
• Να προσδιορίζουν τους περιορισμούς της έρευνας.
• Να πραγματοποιούν ερευνητικούς σχεδιασμούς.
• Να συλλέγουν, να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να παρουσιάζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα και να συνδέουν τα ερευνητικά δεδομένα και ευρήματα με τη διεθνή βιβλιογραφία.
• Να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες και να κάνουν προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
• Να γνωρίζουν τη δεοντολογία διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας.
3. Περίγραμμα ενότητας:
• Εισαγωγή στη φύση και τη θεωρία της παιδαγωγικής γνώσης, στην αναζήτηση πληροφοριών και στα ενδεδειγμένα πρότυπα επιστημονικής έρευνας
• Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνα
• Θεωρητικό εννοιολογικό πλαίσιο
• Προσδιορισμός σκοπού έρευνας
• Τύποι ποσοτικών και ποιοτικών σχεδίων έρευνας
• Ερευνητικός Σχεδιασμός
• Στοιχεία Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής
• Ποσοτική και Ποιοτική προσέγγιση (εθνογραφική, αφηγηματική έρευνα, έρευνα-δράση)
• Διαφορές των δύο προσεγγίσεων
• Καθορισμός ερευνητικού προβλήματος
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση
• Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων
• Κλίμακες μέτρησης
• Αξιοπιστία και Εγκυρότητα
• Κύριες μέθοδοι συλλογής δεδομένων: εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών σχετικά με τις διάφορες μεθόδους έρευνας, όπως βιβλιογραφικές έρευνες, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση κ.λπ.
• Ανάλυση Δεδομένων Ποσοτικής Έρευνας και Εξαγωγή Συμπερασμάτων
• Ανάλυση Δεδομένων στην Ποιοτική Έρευνα και Εξαγωγή Συμπερασμάτων
• Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης
• Θέματα Δεοντολογίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα
4. Μορφή διδασκαλίας:
Η διδασκαλία πραγματοποιείται συνδυαστικά με εισηγήσεις κυρίως στην παρουσίαση θεωριών και βιωματικά με συνδιδασκαλία σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα υπό μορφή ασκήσεων με ειδικά διαμορφωμένα σενάρια και τη χρήση ενδεδειγμένων επίκαιρων διδακτικών μεθόδων όπως: μελέτη περίπτωσης ή project ή επίλυση προβλήματος σε ασκήσεις προσομοίωσης. Επιπλέον, επισκέψεις σε σχολικούς οργανισμούς και συζήτηση πραγματικών αναδυόμενων προβλημάτων.
5. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Υποχρεωτικό
6. Διαθεσιμότητα ενότητας: Το μάθημα αποτελεί μία από τις 9 υποχρεωτικές ενότητες που οφείλει ο σπουδαστής να ολοκληρώσει στο πρώτο εξάμηνο
7. Διάρκεια φόρτου σπουδών και βαθμολογία αξιολόγησης:
Παρουσία (χρόνος επικοινωνίας): 3x(15 ώρες) = 45 ώρες
Χρόνος προετοιμασίας: 140 ώρες
Προετοιμασία Εξέτασης και Εξέταση Μαθήματος: 95 ώρες
Συνολικά: 300 ώρες = 10 ΠΜ
8. Εξέταση και βαρύτητα της ενότητας: Γραπτή Εξέταση Ενότητας (Γραπτή Εξέταση: 120 λεπτά) ή συγγραφή δοκιμίου ή συνδυαστική εξέταση κατά τη βούληση του διδάσκοντα.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s