Επικαιροποίηση Κανονισμού σπουδών ΠΕΣΥΠ

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στους παρακάτω φορείς (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

Advertisements