Η νέα μας σελίδα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ υλοποιεί, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε5/175235/29.10.2014 και την αρ.6-(1.1).-5/2/2015 Απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 

Advertisements