Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκπονεί -μόνος του ή σε συνεργασία με έναν/μία ακόμη- μία πτυχιακή εργασία.
Λεπτομέρειες: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015-2016
Ακολουθούν 30 θέματα για πτυχιακές εργασίες που προτείνω για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στα μαθήματα:

  • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και
  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Ενδεικτικά θέματα:

(με ενδεικτικές πηγές εκκίνησης: ιστοσελίδες ή λήμματα για ψάξιμο)

Ευτυχία

Αντικλείδι για την Ευτυχία

——————————————————————————

Μεταπιαζετιανές θεωρίες

Neo-Piagetian theories of cognitive development

————————

Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Εκπαίδευση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Το περιοδικό ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες αποσκοπώντας να φωτίσει το ζήτημα που απασχολεί γονείς και εκπαιδευτικούς, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.
Το θέμα αυτό αποτελεί κοινό πεδίο της Αναπτυξιακής και Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία ιδιαίτερα αποτελεί τον κλάδο της Ψυχολογίας που μελετά τη δυναμική της ηλικίας του ανθρώπινου ψυχισμού. Ειδικότερα εξετάζει την ψυχολογία της βρεφικής, πρώτης παιδικής και προσχολικής ηλικίας, την ψυχολογία της πρώτης σχολικής ηλικίας, την εφηβική ψυχολογία, την ψυχολογία της πρώτης νεότητας, την ενήλικη ψυχολογία και την ψυχολογία των γηρατειών. Εξετάζει αναλυτικά τις ιδιότητες και τις διαδικασίες νόησης σε κάθε ηλικία, και γενικότερα τις ηλικιακές πλευρές της ανάπτυξης της προσωπικότητας. Κι αφού η ανάπτυξη του ανθρώπινου ψυχισμού απαιτεί αγωγή κι εκπαίδευση, το αντικείμενο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας συμπίπτει πραγματικά με αυτό της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας· ιστορικά και οι δύο αναπτύχθηκαν ουσιαστικά ταυτόχρονα. Η πραγματική ενότητα της Αναπτυξιακής και της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δύο μελετούν το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή τον άνθρωπο που αναπτύσσεται κι αλλάζει κατά την οντογένεση.
Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία μελετά τη δυναμική και την κανονικότητα της ανθρώπινης ανάπτυξης (βλ. την ηλικία), ενώ η Παιδαγωγική Ψυχολογία εξετάζει πώς το άτομο εξασκείται και εκπαιδεύεται κατά τη διάρκεια της σκόπιμης διαδικασίας αγωγής (αναλυτικότερα στο 1ο κεφάλαιο). […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

————————-

Χωρική Σκέψη

 

————————————

Προσωπικές Αξίες

 

————————

Γλωσσική Ανάπτυξη – Γλωσσική Ικανότητα

 

——————

5. Η Γνωστική Ανάπτυξη μετά την Εφηβεία


6. Η Ερώτηση στη Διδασκαλία και στη Μάθηση

He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever!

 ————-

24. Collective Intelligence


25. Group Cognition: collaborative intelligence, working, learning, and acting


26. Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση

COGNITIVE PSYCHOLOGY AND EDUCATION (pdf: broadbent1975)

Information Processing Theory of Learning

Learning as Coordination – Cognitive Psychology and Education – Daniel L. Schwartz, Stanford University & Robert Goldstone, Indiana University

Information Processing Theory: Classroom Applications

Cognitive Psychology and Education: Your Questions Answered (Volume 1)

Cognitive Psychology and Education: Your Questions Answered (Volume 2)

Teaching Toolkit


28. Ημερολόγιο αναστοχασμού της δουλειάς στην τάξη

reflective_journals and_learning_logs

EJ1078752


30. Η Υπαρξιακή Νοημοσύνη στο Σχολείο

Introduction to Existentialism

Jean-Paul Sartre 1946: Existentialism Is a Humanism

Clifford Mayes: Five Dimensions of Existentially Authentic Education

PAULO FREIRE: CHAPTER 1 OF PEDAGOGY OF THE OPPRESSED

LIEB, SHERYL J., Ph.D. In Pursuit of a Pedagogy of Personhood: Existentialism and Possibilities for Educator Liberation. (2015) Directed by Dr. Glenn M. Hudak. 244 pp.

Pine, Gerald John: Existential Teaching and Learning. Education, 95, 1, 18-24, F 74.

Herner Saeverot: Indirect Pedagogy: Some Lessons in Existential Education.


***

Με αστερίσκο θα εμφανίζονται όσα θέματα δηλώνονται από τους φοιτητές/φοιτήτριες:


  1. Βιωματική Μάθηση*

 ——-

2. Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Σχολείο*


3. Διατροφή και Μάθηση*

4. Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο*


7. Τέχνη και Εκπαίδευση*


8. Η Σκέψη στην Εφηβική Ηλικία*


9. Κίνητρα Μάθησης*


10. Μαθησιακές Δυσκολίες: ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού*


11. Μουσική και Μάθηση*


12. Ο σχολικός Κήπος ως Περιβάλλον Μάθησης*


13. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική*

«H πανεπιστημιακή διδασκαλία έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιστημονικών συζητήσεων αλλά και εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο έγγραφο πολιτικής της Ενωμένης Ευρώπης για τον ‘Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης’ σημειώνεται πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επί του παρόντος, λίγες μόνο χώρες διαθέτουν στρατηγικές για την προώθηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού σε παιδαγωγικές δεξιότητες. Αντίθετα, τα ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας αντιμετωπίζονται, συνήθως, ως δευτερευούσης σημασίας για τους πανεπιστημιακούς: η ερευνητική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προσδίδουν γόητρο, τίτλους και κονδύλια, ενώ το διδακτικό έργο και η ποιότητά του, συχνά, θεωρείται «αναγκαίο κακό» στην ακαδημαϊκή καριέρα.»


14. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση*


15. Τα Ψυχολογικά Προαπαιτούμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων*


16. Το Λάθος στη Διδασκαλία και Μάθηση: η περίπτωση των Μαθηματικών*


17. Χιούμορ και Εκπαίδευση*


19. Μεταγνώση και Εκπαιδευτική Διαδικασία*

—————————————-

20. Ψυχοθεραπευτικός Κήπος*


21. Mentoring και Εκπαίδευση*


22. Συναισθηματικός Αλφαβητισμός*

Social and Emotional Learning Programs Found to Boost Students’ Skills:
ScienceDaily (Feb. 4, 2011) — Being successful in school requires a combination of social, emotional, and academic competencies. A new analysis of more than 200 school-based social and emotional learning programs has found that such programs improve students’ attitudes and behaviors, and in some cases, even boost academic performance.


23. Η Ψυχολογία του Ψεύδους*


27. Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών*

1990 – Peterson et. al. – EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AS A FOUNDATION IN TEACHER EDUCATION

2011 – The role of educational psychology in teacher education programs

2001 – Hoy & Murphy – Teaching EP to the IM

Educational Psychology-A Tool for Effective Teaching

Th Relevancy of EP


29. Θετική Ψυχολογία και Εκπαίδευση*

Positive Psychology in Practice

The Positive Psychology of Emotional Intelligence

Positive education: positive psychology and classroom interventions

Handbook of Positive Psychology in Schools

TOWARDS A POSITIVE PSYCHOLOGY FOR LEADERS

An applied framework for Positive Education

Positive Psychology at School: A School-Based
Intervention to Promote Adolescents’ Mental Health
and Well-Being

A review of school-based positive psychology interventions


31. Ο Βοτανικός Κήπος ως Περιβάλλον Μάθησης*


32. Διατροφή και Γνωστική Ανάπτυξη*


33. Διαταραχές Προσωπικότητας*


34. Οι αντιλήψεις των μόνιμων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης – σπουδαστών του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα σπουδών τους


  1. Επισιτιστική Ασφάλεια και Εκπαίδευση

Η επισιτιστική ασφάλεια είναι μία πολυεπίπεδη έννοια, η οποία περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση, τη χρήση και τη σταθερότητα. Αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό.

Το κλίμα αλλάζει. Η τροφή και η γεωργία θα πρέπει να ακολουθήσουν.

———————

36.Ανάπτυξη του εγκεφάλου σε σχέση με τη διατροφή της μητέρας και του παιδιού

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ –ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ

Ο ρόλος της διατροφής στη γνωσιακή ανάπτυξη του παιδιού

——–

37. Εκπαιδευτικά Περιοδικά και Αποθετήρια Ακαδημαϊκών Εργασιών στο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια. Στα ηλεκτρονικά αποθετήρια που αναπτύσσει το ΕΚΤ περιλαμβάνονται εκατομμύρια ηλεκτρονικές σελίδες με υλικό από όλες τις επιστήμες. Επιλέξτε το αποθετήριο που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο αρχείο ερευνητικών δεδομένων και μεταδεδομένων, διδακτορικές διατριβές, βιβλία, μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, ανοικτό λογισμικό και οπτικοακουστικές εφαρμογές.

——–

38. Μηχανισμοί Άμυνας του Εγώ

Είναι λειτουργίες του εγώ που έχουν σκοπό να απαλλάξουν το άτομο από το άγχος ή άλλα δυσάρεστα συναισθήματα. Κινητοποιούνται από άγχος που ενεργεί ως σήμα κινδύνου και η κινητοποίηση αυτή είναι ασυνείδητη. Όχι παθολογικοί αφ’ εαυτού τους.

—————-

39. Δραματοποίηση και παιχνίδι ρόλων στην εκπαίδευση

Η ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Παιχνίδι Ρόλων

——————-

40. Μη λεκτική επικοινωνία στην τάξη

Η μη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο

———————-

41. Αξιολόγηση Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης των παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ, ΒΡΕΦΗ & ΠΑΙ∆ΙΑ

————————-

42. Η φιλία στην εφηβεία

Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους

43. Όψεις του εαυτού: αυτο-αντίληψη, αυτο-εκτίμηση, αυτο-εικόνα, ταυτότητα*

  • ΕΑΥΤΟΣ – ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Self-Concept, Self-Esteem and Identity
  • Self Concept, by Saul McLeod, published 2008
  • Εαυτός και ιδανικός εαυτός


Πάμε πτυχιακή! Μερικές πρώτες βοήθειες…

————————————————————————–

Χρήσιμες σελίδες, για μια πρώτη επαφή με σχετικά θέματα, είναι και οι εξής:

Διαδραστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Readings in Educational Psychology

Educational_psychology

Developmental_psychology

————————————————-

Advertisements