Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκπονεί -μόνος του ή σε συνεργασία με έναν/μία ακόμη- μία πτυχιακή εργασία.
Λεπτομέρειες: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015-2016
Ακολουθούν 30 θέματα για πτυχιακές εργασίες που προτείνω για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στα μαθήματα:

  • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και
  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Με αστερίσκο θα εμφανίζονται όσα θέματα δηλώνονται από τους φοιτητές/φοιτήτριες:

  1. Βιωματική Μάθηση

2. Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Σχολείο*

3. Διατροφή και Μάθηση

4. Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο

5. Η Γνωστική Ανάπτυξη μετά την Εφηβεία

6. Η Ερώτηση στη Διδασκαλία και στη Μάθηση

He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever!

7. Τέχνη και Εκπαίδευση

8. Η Σκέψη στην Εφηβική Ηλικία

9. Κίνητρα Μάθησης

10. Μαθησιακές Δυσκολίες: ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού*

11. Μουσική και Μάθηση

12. Ο σχολικός Κήπος ως Περιβάλλον Μάθησης

13. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική

«H πανεπιστημιακή διδασκαλία έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιστημονικών συζητήσεων αλλά και εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο έγγραφο πολιτικής της Ενωμένης Ευρώπης για τον ‘Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης’ σημειώνεται πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επί του παρόντος, λίγες μόνο χώρες διαθέτουν στρατηγικές για την προώθηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού σε παιδαγωγικές δεξιότητες. Αντίθετα, τα ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας αντιμετωπίζονται, συνήθως, ως δευτερευούσης σημασίας για τους πανεπιστημιακούς: η ερευνητική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προσδίδουν γόητρο, τίτλους και κονδύλια, ενώ το διδακτικό έργο και η ποιότητά του, συχνά, θεωρείται «αναγκαίο κακό» στην ακαδημαϊκή καριέρα.»

14. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση

15. Τα Ψυχολογικά Προαπαιτούμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

16. Το Λάθος στη Διδασκαλία και Μάθηση

——————————————————-

17. Χιούμορ και Εκπαίδευση

 18. Ψυχολογία Ομάδας και Εκπαίδευση

———————————–

19. Μεταγνώση και Εκπαιδευτική Διαδικασία

———————————-

20. Ψυχοθεραπευτικός Κήπος

—————————-

21. Mentoring και Εκπαίδευση

————————————

22. Συναισθηματικός Αλφαβητισμός

Social and Emotional Learning Programs Found to Boost Students’ Skills:
ScienceDaily (Feb. 4, 2011) — Being successful in school requires a combination of social, emotional, and academic competencies. A new analysis of more than 200 school-based social and emotional learning programs has found that such programs improve students’ attitudes and behaviors, and in some cases, even boost academic performance.

—–————————————————-

23. Η Ψυχολογία του Ψεύδους

————————————————————————————

24. Collective Intelligence

—–

25. Group Cognition: collaborative intelligence, working, learning, and acting

—————–

26. Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση

——————-

27. Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

1990 – Peterson et. al. – EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AS A FOUNDATION IN TEACHER EDUCATION

2011 – The role of educational psychology in teacher education programs

2001 – Hoy & Murphy – Teaching EP to the IM

Educational Psychology-A Tool for Effective Teaching

Th Relevancy of EP

——————

28. Ημερολόγιο αναστοχασμού της δουλειάς στην τάξη

reflective_journals and_learning_logs

EJ1078752

—————————————————–

29. Θετική Ψυχολογία

Positive Psychology in Practice

The Positive Psychology of Emotional Intelligence

Positive education: positive psychology and classroom interventions

Handbook of Positive Psychology in Schools

TOWARDS A POSITIVE PSYCHOLOGY FOR LEADERS

———————————

30. Η Υπαρξιακή Νοημοσύνη στο Σχολείο

Introduction to Existentialism


31. Ο Βοτανικός Κήπος ως Περιβάλλον Μάθησης*


Πάμε πτυχιακή! Μερικές πρώτες βοήθειες…

————————————————————————–

Χρήσιμες σελίδες, για μια πρώτη επαφή με σχετικά θέματα, είναι και οι εξής:

Διαδραστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Readings in Educational Psychology

Educational_psychology

Developmental_psychology

————————————————-

Ενδεικτικές πηγές εκκίνησης άλλων πιθανών θεμάτων: ιστοσελίδες ή λήμματα για ψάξιμο:

————————————————————————–

Όψεις του εαυτού: αυτο-αντίληψη, αυτο-εκτίμηση, αυτο-εικόνα, ταυτότητα,

  • ΕΑΥΤΟΣ – ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Self-Concept, Self-Esteem and Identity
  • Self Concept, by Saul McLeod, published 2008
  • Εαυτός και ιδανικός εαυτός

————————————–

Ευτυχία

Αντικλείδι για την Ευτυχία

———————————————————————

Διαταραχές προσωπικότητας

——————————————————————————

Μεταπιαζετιανές θεωρίες

————————

Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Εκπαίδευση

————————-

Χωρική Σκέψη

————————————

Προσωπικές Αξίες

————————

Γλωσσική Ανάπτυξη – Γλωσσική Ικανότητα


Φιλία

————————————

Μηχανισμοί Άμυνας

————————————————————————————