Η Εκπαιδευτική Μέθοδος Jigsaw είναι μια εμπειρία Συνεργατικής Μάθησης, η οποία συμβάλλει στην ολοκλήρωση τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των κοινωνικών στόχων των μαθητών.

… όπως ακριβώς στα παζλ jigsaw κάθε κομμάτι είναι απαραίτητο, έτσι και το κομμάτι κάθε μαθητή είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση και πλήρη κατανόηση του τελικού προϊόντος. Εφόσον κάθε κομμάτι του μαθητή είναι σημαντικό αυτό σημαίνει πως και κάθε μαθητής είναι σημαντικός (Aronson, 2000).

What is Jigsaw?

Η μέθοδος Jigsaw (παζλ)

THE JIGSAW CLASSROOM

Η συνεργατική μέθοδος Jigsaw: μια διαπολιτισμική πρακτική για τα ηχητικά φαινόμενα στο δημοτικό σχολείο

Advertisements