Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Τα Συνοπτικά Ωρολόγια Προγράμματα των Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε όλη την Ελλάδα: 9112016anak_prog

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Θεσσαλονίκης: %cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%cf%80%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%ba-%ce%b1%ce%84-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bc-2016-2017_%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b9

Για τη Θεσσαλονίκη να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα μας

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%83%cf%85%cf%80-%ce%b1%ce%84-%ce%b5%ce%be-2016-17

 

Advertisements