Πτυχιακές εργασίες ΕΠΠΑΙΚ 2018-2019: μερικές πρώτες ιδέες…


depositphotos_35903115-stockafbeelding-plantgoed-in-handen

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 2018-2019

Κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκπονεί -μόνος του / μόνη της ή σε συνεργασία με έναν/μία ακόμη- μία πτυχιακή εργασία.

Οι εργασίες πρέπει να στηρίζονται σε βιβλιογραφικά δεδομένα δημοσιευμένα κυρίως μετά το 2013.

spiral01

Ακολουθούν θέματα για πτυχιακές εργασίες που πρότεινα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα μαθήματα:

  • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και
  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

(με ενδεικτικές πηγές εκκίνησης: ιστοσελίδες ή λήμματα για ψάξιμο)

Προσοχή!

Με * είναι όσες εργασίες δηλώθηκαν ήδη από σπουδαστές και σπουδάστριες.

Medieval_baker

Διδασκαλία και μάθηση εκτός σχολικής τάξης

Outdoor Learning

curriculum for excellence through outdoor learning

The impact of outdoor learning and playtime at school – and beyondt school – and beyond

Why Denmark is investing in outdoor learning: from bottom-up to top-down?learning: from bottom-up to top-down?

Ψυχαναλυτική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης

Clifford Mayes: The psychoanalytic view of teaching and learning, 1922–2002

Psychoanalysis and Education

Daniel Cho: Psychopedagogy: Freud, Lacan, and the Psychoanalytic Theory of Education (Education, Psychoanalysis, Social Transformation)

Mayes, C. (2005): Jung and Education: Elements of an Archetypal Pedagogy

Johnson, T. R.; Lacan, Jacques: The Other Side of Pedagogy: Lacan’s Four Discourses and the Development of the Student Writer

Μαθητεία (Apprenticeship)

Mentor teacher/Apprenticeship model

Apprenticeship as a Conceptual Basis for a Social Theory of Learning

Apprenticeship: between theory and practice, school and workplace

Οι Κύκλοι της Μάθησης

John Dewey: How We Think, 1933.

Kurt Lewin: action research, a cycle of Planning, Action, and Fact finding, 1940.

Fred Korthagen and Angelo Vasalos (ALACT):   Action, Looking back on the action, Aspects of essential awareness, Creating alternative methods of

action, and Trial, 2000+,

Double-loop learning: Double-loop learning recognises that the way a problem is defined and solved can be a source of the problem, 1963.

Smycka3eng

Kolb and Fry: Concrete experience, Observation of and reflection on that experience, Formation of abstract concepts based upon the reflection, and Testing the new concepts, 1970+.

Alistair Smith: Create the supportive learning environment – safe but stimulating, Connect the learning – useful knowledge we already have, Give the big picture, Describe the learning outcomes we want to achieve, Input – new information to enable the activity, Activity, Demonstrate the findings of the activity, and Review for recall and retention, 1996.

The-Learning-Style-Model-of-Kolb-and-Honey-and-Mumford_W640

The Learning Style Model of Kolb and Honey and Mumford 

Honey and Mumford: Doing something, having an experience, Reflecting on the experience, Concluding from the experience, developing a theory, and Planning the next steps, to apply or test the theory, 1997.

5E: Engage, Explore, Explain, Extend, and Evaluate, 2008.

Bruner (spiral curriculum), a teaching approach in which each subject or skill area is revisited at intervals, at a more sophisticated level each time. 1960.

Scaffolding

spiral

spiral anapodo

Θεωρίες Μάθησης

Major theories and models of learning

The five major theories of how people «learn»: a synopsis

Learning Theories

Ανάπτυξη και Μάθηση

Προσαρμογή από κείμενο της Σχολής Εκπαίδευσης του Stanford University, 2001

2015-08-27-proper-nutrition-provides-relief-against-depression-fb

Η σημασία της Διατροφής στην Ανάπτυξη*

your-plastic-brain-mind-of-its-own

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου ενός ατόμου και η σχέση της με τη διατροφή του ίδιου και της της μητέρας του

89258483-brain-growing-up-vector-concept-illustration-hand-watering-mind-with-can-flat-design-linear-infograp

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου

Sara B. Johnson, Jenna L. Riis, & Kimberly G. Noble (2016). State of the Art Review: Poverty and the Developing Brain. Pediatrics, 137(4), 1-16.

images (2)

Διατροφή και Γνωστική Ανάπτυξη

images (1)

Η Επισιτιστική Ανασφάλεια και οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη και τη μάθηση

možgani

Η Επισιτιστική Α(να)σφάλεια στον Κόσμο Σήμερα

Η επισιτιστική ασφάλεια είναι μία πολυεπίπεδη έννοια, η οποία περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση, τη χρήση και τη σταθερότητα. Αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Το κλίμα αλλάζει. Η τροφή και η γεωργία θα πρέπει να ακολουθήσουν.

musictree.jpg

Μουσική και Μάθηση

1770946_stock-photo-vector-black-and-white-tree

Τέχνη και Εκπαίδευση

Introduction to human development

Η Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη στην Εφηβεία

images

Η φιλία στην εφηβεία

Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους

Η ΦΙΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΒαϊράμηΜαρία (2005). Φιλικές σχέσεις παιδιών σχολικής ηλικίας: οικογενειακοί παράγοντες που τις επηρεάζουν.

Από τον Κονστρουκτιβισμό στον Κονστρουκτιονισμό

from constructivism to constructionism

37448133-quipe-stratégie-d-entreprise-concept-comme-deux-mains-tenant-arbres-connectés-en-forme-comme-un-engre

Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης (alternative education)

Journal of Unschooling and Alternative Learning. 2017 Vol. 11 Issue 21 ISSN: 1916-8128. THE HOLY GRAIL, TRYING TO DEFINE ALTERNATIVE EDUCATION: A BOOK REVIEW OF THE PALGRAVE INTERNATIONAL HANDBOOK OF ALTERNATIVE EDUCATION. By Alys MENDUS. The Palgrave International Handbook of Education is an accessible text allowing the reader to discover for themselves their own definition of alternative education. The three key sections; Thinking differently, doing differently and acting differently allow the reader to find the chapters that refer directly to their situation and culture. I highly recommend the handbook to those interested in alternative education as it fills a much needed hole of cutting edge research into educational alternatives.

depositphotos_8737755-stockafbeelding-handen-onze-planeet-aarde-en

Τύποι και στιλ μάθησης*

The Scientific Status of Learning Styles Theories

Kolb, A., & Kolb, D. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. Academy of Management Learning & Education, 4(2), 193-212.

Το Λάθος στη Διδασκαλία και τη Μάθηση*

Το λάθος ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας

images

Το Χιούμορ στην Εκπαίδευση*

APA. How laughing leads to learning. Research suggests that humor produces psychological and physiological benefits that help students learn.

Avner Ziv: Teaching and Learning with Humor, Experiment and ReplicationL. Garner: Humor in Pedagogy: How Ha-Ha Can Lead to Aha!

Ron Deiter: The Use of Humor as a Teaching Tool in the College Classroom

Mohammed Ahmed Alkhattab: Humor as a Teaching Strategy: The Effect on Students’ Educational Retention and Attention in a Nursing Baccalaureate Classroom

How to Effectively Use Humor in the Classroom

Cornett, Claudia: Learning through Laughter: Humor in the Classroom.

Humor, Learning, and Socialization in Middle Level Classrooms

Humour and teaching in higher education

Μεταγνώση

think-green-brain-tree-concept-for-your-design-vector-7603789

Οι Ψυχοθεραπευτικοί Κήποι

braint.png

Οι Σχολικοί Κήποι ως Περιβάλλοντα Μάθησης

depositphotos_46047895-stockafbeelding-handen-met-planeet-aarde-met

Οι Βοτανικοί Κήποι ως Περιβάλλοντα Μάθησης*

emotional-intelligence-Jackie-Wilson.png

Συναισθηματικός Αλφαβητισμός

Social and Emotional Learning Programs Found to Boost Students’ Skills:

ScienceDaily (Feb. 4, 2011) — Being successful in school requires a combination of social, emotional, and academic competencies. A new analysis of more than 200 school-based social and emotional learning programs has found that such programs improve students’ attitudes and behaviors, and in some cases, even boost academic performance.

ae0a0760103101.Y3JvcCw4OTcsNzAyLDAsMA

Η Ψυχολογία του Ψεύδους

Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

1990 – Peterson et al. – EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AS A FOUNDATION IN TEACHER EDUCATION

2011 – The role of educational psychology in teacher education programs

2001 – Hoy & Murphy – Teaching EP to the IM

Educational Psychology-A Tool for Effective Teaching

Th Relevancy of EP

mains-la-jeune-pousse-et-notre-terre-de-planète-16346799

Κίνητρα Μάθησης

Ο Ρόλος της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

Child development and classroom teaching: a review of the

literature and implications for educating teachers

The role of educational psychology in teacher education programs.

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AS A «FOUNDATION» IN TEACHER

EDUCATION: REFORMING AN OLD NOTION

The most important psychological concepts for teachers to apply in classrooms

Θετική Ψυχολογία και Εκπαίδευση

Positive Psychology in Practice

The Positive Psychology of Emotional Intelligence

Positive education: positive psychology and classroom interventions

Handbook of Positive Psychology in Schools

TOWARDS A POSITIVE PSYCHOLOGY FOR LEADERS

An applied framework for Positive Education

Positive Psychology at School: A School-Based Intervention to Promote Adolescents’ Mental Health and Well-Being

A review of school-based positive psychology interventions

Υπαρξιακή Νοημοσύνη

Introduction to Existentialism

Existential Psychology

ARNOLD J. ROSBNBERG: Educational Existentialism and the Sudbury Valley School

Jean-Paul Sartre 1946: Existentialism Is a Humanism

Clifford Mayes: Five Dimensions of Existentially Authentic Education

PAULO FREIRE: CHAPTER 1 OF PEDAGOGY OF THE OPPRESSED

LIEB, SHERYL J., Ph.D. In Pursuit of a Pedagogy of Personhood: Existentialism and Possibilities for Educator Liberation. (2015) Directed by Dr. Glenn M. Hudak. 244 pp.

EXISTENTIALISM Philosophy of Education

Herner Saeverot: Indirect Pedagogy: Some Lessons in Existential Education.

multiracial-hands-surrounding-earth-globe-footage-000652651_iconl

Συλλογική Νοημοσύνη

 Οικονομική Νοημοσύνη*

Σεξουαλική Νοημοσύνη

earth-with-tree-between-hands-ecology-concept.jpg

Ηγετική Νοημοσύνη

Οι αντιλήψεις των μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σπουδαστών του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, για το πρόγραμμα σπουδών τους

Γεωργιάδης, Μενεξές, Οικονόμου – Οι αντιλήψεις των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ για το πρόγραμμα σπουδών τους.

Οι πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ της Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Οι πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ της Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Οι πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ της Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Εκπαιδευτικά Περιοδικά και Αποθετήρια Ακαδημαϊκών Εργασιών στο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια. Στα ηλεκτρονικά αποθετήρια που αναπτύσσει το ΕΚΤ περιλαμβάνονται εκατομμύρια ηλεκτρονικές σελίδες με υλικό από όλες τις επιστήμες. Επιλέξτε το αποθετήριο που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο αρχείο ερευνητικών δεδομένων και μεταδεδομένων, διδακτορικές διατριβές, βιβλία, μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, ανοικτό λογισμικό και οπτικοακουστικές εφαρμογές.

Η Δραματοποίηση στη Διδασκαλία και Μάθηση

Το Παιχνίδι Ρόλων στη Διδασκαλία και Μάθηση

Η ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Παιχνίδι Ρόλων

Drama Based Social Emotional Learning

Poulou, M. S. (2017) Students’ emotional and behavioral difficulties:

the role of teachers’ social and emotional learning and teacher-student

relationships. International Journal of Emotional Education, 9 (2), 72-

89.

Η μη λεκτική επικοινωνία στην τάξη 

Η μη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο

oleg28oleg-shuplyak17

ΕΑΥΤΟΣ

ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Το Mentoring στην Εκπαίδευση

Οι πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ της Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Μετά την τυπική σκέψη, τι;

 Postformal Thought

 WHAT POSTFORMAL THOUGHT IS, AND WHY IT MATTERS

 Evidence of Post-formal Thinking Among College Students

 The Development of Logic in Adulthood: Postformal Thought and its Applications

 Four Adult Development Theories and Their Implications for Practice, by Lisa M. Baumgartner

 Adult Multiple Intelligences

 How Adults Learn, by J. Muller

Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: οι αντιλήψεις των αποφοίτων*

«H πανεπιστημιακή διδασκαλία έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιστημονικών συζητήσεων αλλά και εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο έγγραφο πολιτικής της Ενωμένης Ευρώπης για τον ‘Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης’ σημειώνεται πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επί του παρόντος, λίγες μόνο χώρες διαθέτουν στρατηγικές για την προώθηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού σε παιδαγωγικές δεξιότητες. Αντίθετα, τα ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας αντιμετωπίζονται, συνήθως, ως δευτερευούσης σημασίας για τους πανεπιστημιακούς: η ερευνητική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προσδίδουν γόητρο, τίτλους και κονδύλια, ενώ το διδακτικό έργο και η ποιότητά του, συχνά, θεωρείται «αναγκαίο κακό» στην ακαδημαϊκή καριέρα.»

Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: οι αντιλήψεις των πανεπιστημιακών δασκάλων

Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: οι αντιλήψεις των φοιτητών*

Τα Ψυχολογικά Προαπαιτούμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μηχανισμοί Άμυνας του Εγώ

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση – Οι εκπαιδευτικοί*

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση – Οι μαθητές

Emotional Intelligence in the Classroom: Skill-Based Training for Teachers and StudentsClassroom: Skill-Based Training for Teachers and Students

The Social Emotional Education of Young Children

A Nature-Based Social-Emotional Approach to Supporting  Young Children’s Holistic Development in Classrooms With and Without Walls: The Social-Emotional and Environmental Education Development (SEED) Framework

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΣΧΟΛΕΙΟ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Πρακτικά

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

 Ο ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των εκπαιδευτικών στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές και στη διαμόρφωση του κλίματος της τάξης

———————-

Χρήσιμες σελίδες, για μια πρώτη επαφή με σχετικά θέματα, είναι και οι εξής:

Διαδραστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Readings in Educational Psychology

Educational_psychology

Developmental_psychology

————————————————-

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.