ΕΠΠΑΙΚ 2018-2019: μερικές πρώτες ιδέες για πτυχιακή εργασία


ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 2018-2019

Κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκπονεί -μόνος του / μόνη της ή σε συνεργασία με έναν/μία ακόμη- μία πτυχιακή εργασία.

Ακολουθούν θέματα για πτυχιακές εργασίες που πρότεινα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα μαθήματα:

  • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και
  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

(με ενδεικτικές πηγές εκκίνησης: ιστοσελίδες ή λήμματα για ψάξιμο)

Η σημασία της Διατροφής στην Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου ενός ατόμου και η σχέση της με τη διατροφή του ίδιου και της της μητέρας του

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου

Διατροφή και Γνωστική Ανάπτυξη

 

Η Επισιτιστική Ανασφάλεια και οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη και τη μάθηση

 

 Η Επισιτιστική Α(να)σφάλεια στον Κόσμο Σήμερα

Η επισιτιστική ασφάλεια είναι μία πολυεπίπεδη έννοια, η οποία περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση, τη χρήση και τη σταθερότητα. Αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Το κλίμα αλλάζει. Η τροφή και η γεωργία θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Μουσική και Μάθηση

Τέχνη και Εκπαίδευση

Η Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη στην Εφηβεία

Η φιλία στην εφηβεία

Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους

Από τον Κονστρουκτιβισμό στον Κονστρουκτιονισμό

Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης (alternative education)

Τύποι και στιλ μάθησης

The Scientific Status of Learning Styles Theories

Το Λάθος στη Διδασκαλία και τη Μάθηση

Το λάθος ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας

Το Χιούμορ στην Εκπαίδευση

APA. How laughing leads to learning. Research suggests that humor produces psychological and physiological benefits that help students learn.

Avner Ziv: Teaching and Learning with Humor, Experiment and ReplicationL. Garner: Humor in Pedagogy: How Ha-Ha Can Lead to Aha!

Ron Deiter: The Use of Humor as a Teaching Tool in the College Classroom

Mohammed Ahmed Alkhattab: Humor as a Teaching Strategy: The Effect on Students’ Educational Retention and Attention in a Nursing Baccalaureate Classroom

How to Effectively Use Humor in the Classroom

Cornett, Claudia: Learning through Laughter: Humor in the Classroom.

Humor, Learning, and Socialization in Middle Level Classrooms

Humour and teaching in higher education

Μεταγνώση

Οι Ψυχοθεραπευτικοί Κήποι

Οι Σχολικοί Κήποι ως Περιβάλλοντα Μάθησης

Οι Βοτανικοί Κήποι ως Περιβάλλοντα Μάθησης

Ο Δασοβοτανικός Κήπος του ΑΠΘ ως περιβάλλον μάθησης

Φυσιοκρατική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση

Συναισθηματικός Αλφαβητισμός

Social and Emotional Learning Programs Found to Boost Students’ Skills:

ScienceDaily (Feb. 4, 2011) — Being successful in school requires a combination of social, emotional, and academic competencies. A new analysis of more than 200 school-based social and emotional learning programs has found that such programs improve students’ attitudes and behaviors, and in some cases, even boost academic performance.

Η Ψυχολογία του Ψεύδους

Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

1990 – Peterson et al. – EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AS A FOUNDATION IN TEACHER EDUCATION

2011 – The role of educational psychology in teacher education programs

2001 – Hoy & Murphy – Teaching EP to the IM

Educational Psychology-A Tool for Effective Teaching

Th Relevancy of EP

Κίνητρα Μάθησης

Ο Ρόλος της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

Θετική Ψυχολογία και Εκπαίδευση

Positive Psychology in Practice

The Positive Psychology of Emotional Intelligence

Positive education: positive psychology and classroom interventions

Handbook of Positive Psychology in Schools

TOWARDS A POSITIVE PSYCHOLOGY FOR LEADERS

An applied framework for Positive Education

Positive Psychology at School: A School-Based Intervention to Promote Adolescents’ Mental Health and Well-Being

A review of school-based positive psychology interventions

Υπαρξιακή Νοημοσύνη

Introduction to Existentialism

Existential Psychology

ARNOLD J. ROSBNBERG: Educational Existentialism and the Sudbury Valley School

Jean-Paul Sartre 1946: Existentialism Is a Humanism

Clifford Mayes: Five Dimensions of Existentially Authentic Education

PAULO FREIRE: CHAPTER 1 OF PEDAGOGY OF THE OPPRESSED

LIEB, SHERYL J., Ph.D. In Pursuit of a Pedagogy of Personhood: Existentialism and Possibilities for Educator Liberation. (2015) Directed by Dr. Glenn M. Hudak. 244 pp.

Pine, Gerald John: Existential Teaching and Learning. Education, 95, 1, 18-24, F 74.

Herner Saeverot: Indirect Pedagogy: Some Lessons in Existential Education.

Συλλογική Νοημοσύνη

 Οικονομική Νοημοσύνη

 

Σεξουαλική Νοημοσύνη

Ηγετική Νοημοσύνη

Οι αντιλήψεις των μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σπουδαστών του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, για το πρόγραμμα σπουδών τους

Γεωργιάδης, Μενεξές, Οικονόμου – Οι αντιλήψεις των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ για το πρόγραμμα σπουδών τους.

Οι πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ της Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Οι πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ της Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Οι πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ της Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Εκπαιδευτικά Περιοδικά και Αποθετήρια Ακαδημαϊκών Εργασιών στο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια. Στα ηλεκτρονικά αποθετήρια που αναπτύσσει το ΕΚΤ περιλαμβάνονται εκατομμύρια ηλεκτρονικές σελίδες με υλικό από όλες τις επιστήμες. Επιλέξτε το αποθετήριο που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο αρχείο ερευνητικών δεδομένων και μεταδεδομένων, διδακτορικές διατριβές, βιβλία, μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, ανοικτό λογισμικό και οπτικοακουστικές εφαρμογές.

Η Δραματοποίηση στη Διδασκαλία και Μάθηση

Το Παιχνίδι Ρόλων στη Διδασκαλία και Μάθηση

Η ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Παιχνίδι Ρόλων

Η μη λεκτική επικοινωνία στην τάξη, Η μη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο

ΕΑΥΤΟΣ

ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 Το Mentoring στην Εκπαίδευση

Οι πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ της Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Μετά την τυπική σκέψη, τι;

Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: οι αντιλήψεις των αποφοίτων

«H πανεπιστημιακή διδασκαλία έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιστημονικών συζητήσεων αλλά και εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο έγγραφο πολιτικής της Ενωμένης Ευρώπης για τον ‘Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης’ σημειώνεται πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επί του παρόντος, λίγες μόνο χώρες διαθέτουν στρατηγικές για την προώθηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού σε παιδαγωγικές δεξιότητες. Αντίθετα, τα ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας αντιμετωπίζονται, συνήθως, ως δευτερευούσης σημασίας για τους πανεπιστημιακούς: η ερευνητική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προσδίδουν γόητρο, τίτλους και κονδύλια, ενώ το διδακτικό έργο και η ποιότητά του, συχνά, θεωρείται «αναγκαίο κακό» στην ακαδημαϊκή καριέρα.»

Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: οι αντιλήψεις των πανεπιστημιακών δασκάλων

Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: οι αντιλήψεις των φοιτητών

Τα Ψυχολογικά Προαπαιτούμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μηχανισμοί Άμυνας του Εγώ

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση – Οι εκπαιδευτικοί

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση – Οι μαθητές

———————-

Ο Νίκος Παπαχρήστου, απόφοιτος του ΕΠΠΑΙΚ, και καλός φίλος, μου έστειλε κι αυτός θέματα!!!

  1. Συμπεριφορισμός, βιολογία των συναισθημάτων και γνωσιακή απόδοση α) παιδιά και έφηβοι β) ενήλικες
  2. Συστημική προσέγγιση, βιολογία των συναισθημάτων και επίδραση στη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των ενηλίκων
  3. Κοινωνικά μέσα, συμπεριφορισμός, βιολογία συναισθημάτων, πειθώ και μάθηση στα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα
  4. Η ψυχολογία στο διαδίκτυο. Σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης και θεραπείας, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες offline μεθοδολογίες
  5. Χρήση των κοινωνικών μέσων για άτυπη μάθηση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες
  6. Χάρτης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για ηλεκτρονική μάθηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το youtube έχει πολλά τέτοια κανάλια πλέον. Τι θεματολογία έχουν, τι τεχνικές και μεθοδολογία χρησιμοποιούν, πόσο κατάλληλο είναι το υλικό για εκπαίδευση και πόσο για ψυχαγωγία;


Πάμε πτυχιακή! Μερικές πρώτες βοήθειες…

————————————————————————–

Χρήσιμες σελίδες, για μια πρώτη επαφή με σχετικά θέματα, είναι και οι εξής:

Διαδραστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Readings in Educational Psychology

Educational_psychology

Developmental_psychology

————————————————-

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s