Πρακτικά 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Εκπαιδευτικής Ηγεσίας


ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες 24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2017 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας leadership2017.uom.gr   ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τόμος Πρώτος: Ηθική, Εκπαίδευση και Ηγεσία Επιμελητές: Βασιλική Καραβάκου, Κωνσταντίνος Τσιούμης http://www.leadership2017.uom.gr/wp-content/uploads/2018/09/Volume_1.pdf Τόμος Δεύτερος: Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Επιμελητές: Στυλιανή Γκιώση, Ευθύμιος Βαλκάνος, Ανδρέας Οικονόμου http://www.leadership2017.uom.gr/wp-content/uploads/2018/09/Volume_2.pdf Τόμος Τρίτος: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα Επιμελητές: Λεωνίδας Κυριακίδης, Γιώργος Ιακωβίδης, Δήμητρα Πάντα http://www.leadership2017.uom.gr/wp-content/uploads/2018/09/Volume_3.pdf