Τεστ δεξιοτήτων


Οι υποψήφιοι, αφού βεβαιωθούν σε ποιο εξεταστικό κέντρο θα διαγωνιστούν, θα πρέπει να βρίσκονται εκεί το αργότερο μέχρι τις 9.30 το πρωί. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία. Η διάρκεια Η εξέταση, από τη στιγμή που θα δοθούν τα θέματα, θα διαρκέσει… Continue reading Τεστ δεξιοτήτων