Μάθημα ΕΨ02: Καρλ Ρότζερς – Carl Rogers (1902-1987), Ανθρωπιστική Θεωρία


Πρώτη δημοσίευση: 6-2-2010 Carl Rogers and Gloria - Counselling (1965) (video) Ολοκληρωμένος άνθρωπος: ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι όλο και περισσότερο οι δυνατότητές του. O Carl Rogers (1959) διακρίνει τρεις συνιστώσες του "εαυτού": την εικόνα που έχει ένα άτομο για το ίδιο (Αυτοεικόνα, Εικόνα Εαυτού, Self Image) την αξία που δίνει σε αυτό (Αυτοεκτίμηση, Self Esteem ή Self-worth) το πώς… Continue reading Μάθημα ΕΨ02: Καρλ Ρότζερς – Carl Rogers (1902-1987), Ανθρωπιστική Θεωρία