Μάθημα ΕΨ02: Καρλ Ρότζερς – Carl Rogers (1902-1987), Ανθρωπιστική Θεωρία


Πρώτη δημοσίευση: 6-2-2010 Ολοκληρωμένος άνθρωπος: ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι όλο και περισσότερο οι δυνατότητές του. O Carl Rogers (1959) διακρίνει τρεις συνιστώσες του «εαυτού»: την εικόνα που έχουμε για μας (Αυτοεικόνα, Εικόνα Εαυτού, Self Image) την αξία που δίνουμε σε μας (Αυτοεκτίμηση, Self Esteem ή Self-worth) το πώς θα θέλαμε στην πραγματικότητα να είμαστε (Ιδανικός Εαυτός, Ideal Self) Ο Rogers… Read More Μάθημα ΕΨ02: Καρλ Ρότζερς – Carl Rogers (1902-1987), Ανθρωπιστική Θεωρία