1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του με επιτυχία! του Δικτύου και θα αποτελείται από τα εξής άτομα: Δρακούλη Αθανασία Πρατικάκη Αναστασία Οικονόμου Ανδρέας Κουλαουζίδης Γεώργιος Κεδράκα Κατερίνα Μαυρομμάτη Μαρία Γουγουλάκης Πέτρος Δεμερτζής Νίκος Το πρώτο τεύχος που εκδόθηκε: pp_newsletter_volume_1Λήψη Φωτογραφίες του Συνεδρίου

Μάθημα ΕΨ07α – Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)


Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), παλαιότερα ονομαζόμενα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) καταργήθηκαν με Νόμο. Αντικαθίστανται από νέες υπηρεσίες, που στελεχώνονται διαφορετικά, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και χάνουν ορισμένες αρμοδιότητες για παρέμβαση στις σχολικές μονάδες. Οι νέες υπηρεσίες ονομάζονται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εστιάζουν στα παρακάτω: [...]